OMO ICT-beleid

Geïnspireerd door de totstandkoming van Koers 2023 is eind 2017 gestart met het proces om tot een Digikoers 2023 te komen. Digikoers 2023 is een vervolg op het OMO ICT-beleid 2014-2018. Digikoers 2023 is anders van aard dan het eerdere ICT-beleid. Een aantal ontwikkelingen heeft daartoe bijgedragen.

Een steeds verder digitaliserende samenleving vraagt nieuwe kennis en vaardigheden van leerlingen en medewerkers. Dat betekent dat we ook binnen het onderwijsproces het steeds vaker over digitalisering, ICT en mediawijsheid zullen hebben. Daar waar Informatiebeleid en ICT in het verleden vaak tot het secundaire proces behoorden en nauwelijks raakvlakken hadden met het primaire onderwijsproces, is dat met de roep om meer maatwerk en gepersonaliseerd onderwijs met behulp van ICT veranderd. Om van maatwerk een succes te maken is het delen van best practices en goed leermateriaal meer dan relevant geworden. De (administratieve) druk op het onderwijs neemt daardoor toe. Weloverwogen en gezamenlijk gedragen beleid zal dat binnen de perken moeten houden. Met meer beschikbare data en data die volgt uit het gebruik van digitale leermiddelen verandert de vraag om monitoring binnen de vereniging, maar ook de verantwoording (horizontaal en verticaal) naar buiten toe. Met implicaties voor systemen.
Digikoers 2023 geeft de gezamenlijke visie ten aanzien van de snel veranderende wereld en de impact hiervan en schetst de uitgangspunten voor de periode 2019-2023 met de hierbij behorende acties en verantwoordelijkheden.

De geselecteerde hoofdthema’s zijn:

  1. Maatwerk

  2. Mediawijsheid

  3. Bedrijfsprocessen vereenvoudigen met ICT

  4. Monitoren en verantwoorden

  5. Samenwerken stimuleren/ kennis delen