Staat van baten en lasten - financiële baten en lasten

Financiële baten en lasten

2018

begroting
2018

2017

Rentebaten

-

17

1

Rentelasten

1.473-

2.223-

1.368-

 

1.473-

2.206-

1.367-

(bedragen x € 1.000)

Rentelasten

Per 1 oktober 2015 is een bedrag van € 45 miljoen geleend bij de BNG, met een looptijd van 25 jaar tegen een rentetarief van 2,99% per jaar (rentevastperiode 14 jaar), ter dekking van bouwprojecten in gemeentes waarmee doordecentralisatie-overeenkomsten zijn aangegaan.