Baanderherencollege

www.bhc.nl
directeur: Leon Spaan
opleidingen: vmbo, praktijkonderwijs
locatie:

  • Boxtel

"Je telt mee op het BHC."

Het Baanderherencollege biedt een dusdanige leer- en leefomgeving  dat de leerling zich er thuis voelt, zich erkend en herkend weet. Eerlijkheid, rechtvaardigheid, toegankelijkheid en oprechte belangstelling bepalen daarnaast het leefklimaat op school. In het kader koers 2023, goed onderwijs, goed mens, goed leven  richt het Baanderherencollege zich niet alleen op  specifieke onderwijsdoelstellingen, maar ook op doelen op het gebied van de sportieve, culturele, sociaal-emotionele en identiteitsvorming, waarbij de leerling tevens respect voor de leefomgeving wordt bijgebracht.

Organisatie in ontwikkeling

  • Extra aandacht voor verankering van processen binnen de leerlingbegeleiding vmbo.

  • Baanderherencollege besteedt veel aandacht aan de ondersteuning van leerlingen, maar profileert zich niet specifiek als zorgschool.

  • Veel instroom van nieuwe medewerkers, die extra aandacht vragen om zich aan te passen aan de cultuur van het Baanderherencollege.

Terugblik

Ontwikkelingen zorgmanifest Praktijkonderwijs: In vervolg op het zorgmanifest van Hugo Borst wordt met alle PRO-scholen samen gewerkt aan het vormgeven van plannen in de samenwerking met zorginstellingen. Op lokaal niveau is hiervoor samenwerking gezocht met Zorggroep Elde. Leerlingen leren hierdoor in de praktijk op het gebied van zorg en groen. Voor het vak groen is ook samenwerking gezocht met de Voedseltuin.

Vervolg op de talentlijn, mavo-extra: Vorig jaar is gestart met de talentlijn. Het betreft een doorlopende leerlijn in LOB. Het doel is dat leerlingen kennismaken met alle profielen, zodat ze een bewuste profielkeuze kunnen maken.

  • Business: Voor het profiel business leren leerlingen ‘spelenderwijs’ wat economie is en wat het inhoudt om zaken te doen in het bedrijfsleven. De leerlingen bezoeken bedrijven en voeren gesprekken met de ondernemers, die hun ervaringen delen met de leerlingen.

  • Sports & lifestyle: Er is veel interesse voor dit profiel. De organisatie vindt plaats in samenwerking met o.a. Buurtsport. Het verschil tussen de 1e en 2de leerjaar is dat in het 1e jaar de lessen binnen plaatsvinden. In het 2e leerjaar worden de lessen vooral buiten georganiseerd. Er is veel afwisseling tussen theorie en sportactiviteiten.

  • Technology; een profiel dat een baangarantie oplevert. In de samenwerking met natuurkunde en techniek maken leerlingen met een breed scala aan technische en maatschappijrelevante ontwikkelingen zoals domotica, robotica en duurzame energievormen

  • Art &Design; de beeldende vakken met hun creatieve inslag verbinden zich hier met bouw-, woning- en interieurtechnieken. 3D ontwerpen, -tekenen en -printen maken bijvoorbeeld dat eigen ideeën uiteindelijk tot een tastbaar product leiden.