Script!

‘Leren van en met elkaar’ is een hoeksteen van de onderwijskundige visie in Koers 2023. Delen van kennis is daarbij onmisbaar. Dat geldt zeker voor kennisdeling rond praktijkonderzoek.

Lees meer ›Script!