2College Cobbenhagenlyceum

www.2college.nl
rector: Leon Spaan
opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo
locaties:

 • 2College Cobbenhagenlyceum, Tilburg

 • 2College Cobbenhagenmavo, Tilburg

 • 2College Durendael, Oisterwijk

 • 2College EOA, Oisterwijk

 • 2College Jozefmavo, Tilburg

 • 2College Ruivenmavo, Berkel-Enschot

“Lets go 2College!”

De scholen van 2College zijn een vaste waarde in de regio met ieder een eigen kleur en organisatie. Het onderwijs is gericht op het actief en zelfstandig leren van leerlingen. Ter voorbereiding op het vervolgonderwijs wordt nauw samengewerkt met verschillende onderwijsinstituten, instellingen en bedrijven. 2College werkt aan een optimale ontwikkeling en ontplooiing van ieder individu, zodat geen talent verloren gaat. We stimuleren onze leerlingen om verantwoordelijkheid te nemen. Na 2College kan de leerling leidinggeven aan zijn leven!

Organisatie in ontwikkeling

 • Positionering onderwijsaanbod in Tilburg, Tilburg-Noord, Oisterwijk en regio Berkel-Enschot en Udenhout.

 • Participatie bij de uitwerking en realisatie van de Sociale Agenda van de gemeente Tilburg.

 • Maatwerk in onderwijs, waaronder gepersonaliseerd leren.

 • Digitalisering als hulpmiddel bij het leren.

 • Professionalisering.

 • Opleiden in de school met AOS Midden-Brabant.

Terugblik

Het kalenderjaar 2020 was door corona echt een ander jaar dan andere jaren. Veel van wat we gewend waren te doen moest in één keer anders. Bovendien hebben we in dit roerige jaar een aanzienlijke bezuiniging moeten doorvoeren in verband met een leerlingendaling die zich al een jaar eerder had aangekondigd.
Mede door corona is de implementatie van Microsoft Teams in een stroomversnelling terecht gekomen waardoor we hier ondertussen optimaal gebruik van maken.
In het najaar van 2019 is het proces om tot een nieuw schoolplan voor 2College te komen opgestart en in december 2020 afgerond. Er is regelmatig contact en samenwerking geweest met leerlingen, ouders en medewerkers om te komen tot een nieuw schoolplan. In het voorjaar van 2021 gaan de vestigingen aan de slag met het vestigingsplan om zo het gehele proces af te ronden. Hierbij is het eigen onderwijskundig profiel van elke vestiging een belangrijk thema.

Cobbenhagenmavo
Het hebben van een pedagogisch school-buurtmedewerker heeft zich in deze crisis extra bewezen, het snel kunnen schakelen weten waar de problemen en tekorten zitten heeft ertoe geleid dat we snel alle leerlingen in beeld hadden en redelijk snel alle leerlingen hebben kunnen voorzien van ict middelen om online lessen te volgen.
De aandacht en zorg voor de kwetsbare leerlingen blijft een belangrijk speerpunt van de mavo, waarbij het gehele team deze maatschappelijke opgave als een kernkwaliteit van de school ervaart en ook het nieuwe vestigingsplan zal nog nadrukkelijkere aan deze opdracht inhoud geven.
De ontwikkeling van het praktijkgerichte vak t&t verloopt voorspoedig, mede dankzij de subsidie is het mogelijk grote stappen te maken en komend schooljaar te starten.
“Leren van en met elkaar op 2College Cobbenhagenmavo”

Jozefmavo
De Jozefmavo heeft het afgelopen jaar haar aandacht verdeeld over het aanbieden van goed onderwijs (online en fysiek) en dat wat onze leerlingen nu op didactisch (achterstanden-examens) en sociaal-emotioneel (mentale gesteldheid) gebied nodig hebben, als ook over de realisatie van ons vestigingsplan en een aantal van onze ontwikkelingen, waaronder: versterken mentoraat, portfolio voor al onze leerlingen (Simulise), leercoach, leesbevordering, formatief evalueren (toetsbeleid) e.a.
“Aandacht die uitdaagt op 2College Jozefmavo”

Durendael
Durendael zet in het nieuwe vestigingsplan koers naar een school waarin we meer uit gaan van de eigen verantwoordelijk van de leerling, ons onderwijs nog meer op maat is en de leerling pedagogisch en didactisch gevarieerd(er) wordt uitgedaagd.
“Je groeit op 2College Durendael”

Ruivenmavo
Op de Ruivenmavo is inmiddels gepersonaliseerd leren volgens het concept Kunskapsskolan (KED) volledig ingevoerd. Dit maakte een snelle overstap op afstandsonderwijs tijdens coronatijd betrekkelijk eenvoudig vanwege het werken met de digitale learning portal.
“Ontdek op 2College Ruivenmavo”

Cobbenhagenlyceum
Doordat de leerlingen in de onderbouw binnen Ked gewend zijn met hun persoonlijke coach te plannen en de tempo mag variëren was het iets makkelijker door de lockdown heen te komen. Meeste zorgen zitten in klas 3 en 4 havo, de extra ondersteuning is tot op heden nog niet effectief ingezet kunnen worden.
Gepersonaliseerd leren in de bovenbouw begint zijn vorm te krijgen, personeel staat zeker achter deze onderwijsvernieuwing maar heeft nog veel werk te verzetten wat tot extra druk leidt.
De bezuinigingen die voornamelijk bereikt zijn door over te stappen op een 45 minutenrooster zijn goed verlopen maar komen nog eens boven alle andere extra druk en vraagt weer extra van het personeel.
Het nieuwe merkkompas geeft richting aan de koers die we gaan varen en is een goede start van het vestigingsplaats wat volop in ontwikkeling is.
“Open je wereld op 2College Cobbenhagenlyceum”

EOA Oisterwijk
Deze locatie voor onderwijs aan nieuwkomers op het asielzoekerscentrum in Oisterwijk biedt onderwijs met als doel nieuwkomers te laten doorstromen naar het regulier onderwijs. Onderwijs tijdens corona was voor deze vestiging een extra uitdaging. Juist de onderdompeling in de Nederlandse taal is voor deze jongeren van belang en werd door afstandsonderwijs bemoeilijkt.