Gymnasium Beekvliet

www.gymnasiumbeekvliet.nl
rector: Carla Faassen
opleiding: vwo
locatie:

  • Sint-Michielsgestel

Gymnasium Beekvliet brengt je ver

Gymnasium Beekvliet is een school met een lange historie. Al sinds 1815 is de school in de regio aanwezig en staat voor hoogwaardig onderwijs met veel ruimte voor het ontdekken en ontwikkelen van persoonlijk talent. ‘Door een goede begeleiding en het brede aanbod brengen wij de leerling ver!’ is ons excellentieprofiel.

Gymnasium Beekvliet kenmerkt zich door sfeer, betrokkenheid, de internationalisering en de begeleiding. Leerlingen nemen deel aan vele verbredingsactiviteiten zoals olympiades in de vakken biologie, natuur-, schei- en wiskunde. Ook kunnen leerlingen een persoonlijk leertraject doorlopen in het honoursprogramma.

We zijn erg trots op de nieuwe campagneposters gemaakt en ontworpen door onze docent beeldende vorming met leerlingen van onze school.

Organisatie in ontwikkeling

  • Beekvliet is een kansenschool waardoor de onderbouwsnelheid altijd aandacht behoeft

  • Nieuwe opzet leerlingenraad zorgt voor nog meer betrokkenheid en inspraak van leerlingen

  • Creatieve vakken zoals muziek, drama en beeldend worden zichtbaarder in de school

Terugblik

Excellente school 2020-2021-2022
De school heeft in 2012 voor het eerst het predicaat Excellente School ontvangen. Voor de jaren 2017, 2018 en 2019 is dat wederom toegekend en in 2020 ook voor de jaren 2020, 2021 en 2022. De jury: "Gymnasium Beekvliet is in deze tijd waar scholen zoekende zijn naar een geschikte invulling van passend onderwijs, een voorbeeld van onderwijs waarin leerlingen vanuit allerlei achtergronden en met én zonder beperkingen samen leren. Naast de focus op inclusiviteit gebruikt de school het brede aanbod om leerlingen te blijven interesseren voor het onderwijs, en hen te helpen in de zoektocht wat ze willen en kunnen binnen een veilige omgeving. In de woorden van de school doet ze dat vanuit de grondhouding: ‘elkaar kennen’.”
De school straalt veiligheid uit. Docenten, leerlingen, schoolleiding en ouders spreken eenduidig over het belang van elkaar leren kennen. De jury stelt dat de persoonlijke aandacht het fundament lijkt te zijn van de veilige leeromgeving. “De school hanteert daarvoor verschillende methodieken, zoals het huisbezoek, het mentoraat en het minimentoraat en het buddysysteem. Zo gaat de mentor met een vakdocent op huisbezoek, een diepte-investering zoals één van de docenten het noemt. Het huisbezoek legt het fundament voor een goede relatie tussen docent en ouders. Volgens ouders komt dat uiteindelijk het kind ten goede.”

Onderwijs in coronatijd
De kracht en saamhorigheid van Gymnasium Beekvliet was goed zichtbaar bij de eerste schoolsluiting in maart. Een team van medewerkers heeft in een paar dagen tijd net voor de schoolsluiting een digitale leeromgeving ingericht en de leerlingen hebben daardoor maar één dag onderwijs hoeven te missen. Een nieuw rooster met minder lessen, zelfstudieopdrachten en onlinelessen. Onderdelen uit het schoolplan zoals toetsing en eigenaarschap en het gebruiken van een digitale leeromgeving werden in rap tempo ontwikkeld.

Schoolklimaat en tevredenheid in coronatijd
Het is goed om te zien dat online onderwijs en dan weer gedeeltelijk opengaan van de school geen negatieve invloed heeft gehad op het schoolklimaat en de veiligheid.
Hoe scoren leerlingen het schoolklimaat en de veiligheid van de school in 2019-2020? (Bron: Vensters 2019-2020)

Leerling- en oudertevredenheid
Zowel de leerlingtevredenheid als de oudertevredenheid liggen ruim boven het landelijk gemiddelde. Ouders hebben aangegeven dat zij de snelheid van het invoeren en de kwaliteit van het online onderwijs zeer waarderen, waardoor hun kinderen in deze moeilijke periode op een zo goed mogelijke manier onderwijs kregen.

Leerlingtevredenheid 2019-2020
Oudertevredenheid 2019-2020