IVO Deurne – Hub van Doornecollege

www.ivo-deurne.nl
rector: Elke Oegema
opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo, pro
locaties:

 • Peellandcollege, Deurne

 • Alfrinkcollege, Deurne

 • Hub van Doornecollege, Deurne

 • Sprongcollege, Deurne

IVO Deurne bestaat uit vier deelscholen: Sprongcollege, Hub van Doornecollege, Alfrinkcollege en Peellandcollege. Dit zorgt ervoor dat onderwijs geboden wordt op diverse niveaus.
Elke deelschool heeft een eigen gebouw, een eigen identiteit en een eigen onderwijsaanbod. De deelscholen bestaan uit meerdere kerngroepen. Iedere kerngroep heeft een beperkt aantal leerlingen en docenten. Hierdoor wordt de kleinschaligheid van het onderwijs behouden en creëert de school een veilige leeromgeving waarin leerlingen optimaal kunnen groeien.

Organisatie in ontwikkeling

 • Het nieuwe schoolplan is opgeleverd. Speerpunten vanuit het nieuwe schoolplan zijn:

  • Onderwijskwaliteit

  • Pedagogisch klimaat

  • Duurzaamheid

  • Professionele cultuur

  • Partnerschappen

 • Continueren investeringen in onderwijsinnovatie en toetsontwikkeling.

 • Ontwerpfase nieuwbouw gestart.

 • ICT migratie naar Windows 10, campus 365 en cloudwerken gerealiseerd.

 • Nieuwe voorlichtingscampagne met films, vlogs en game gerealiseerd.

Terugblik

Algemeen
IVO Deurne is volop in beweging. De school heeft het predicaat gezonde school en biedt buitenschoolse programma’s op het gebied van sport en cultuur aan. De teams van de vier deelscholen zijn druk bezig met onderwijsontwikkeling en het versterken van de ondersteuningsstructuur.

Onderwijs in coronatijd
2020 stond volop in het teken van corona. Het onderwijs moest razendsnel omschakelen naar online onderwijs. De medewerkers en leerlingen hebben zich wendbaar opgesteld en er is een goede vorm gevonden in het online onderwijs. In de evaluatie en bijstelling ervan hebben we ouders en leerlingen actief betrokken. Uitgangspunt is altijd de leerling geweest. Ook vanaf juni toen er ruimte kwam voor hybride vormen van onderwijs is het uitgangspunt geweest de leerling zoveel mogelijk fysiek naar school te laten komen. Dat draagt bij aan het welbevinden van onze leerlingen.

Schoolplan
In het voorjaar van 2020 is het nieuwe schoolplan opgeleverd, waarbij naast medewerkers en leerlingen ook ouders en externe partners betrokken zijn.
Onze ambitie is kort en krachtig: IVO Deurne is de beste school in de omgeving. We willen een goed bekend staande regioschool in Deurne en omstreken zijn. De komende jaren ligt voor ons het accent op:

 • Onderwijskwaliteit: Onze school begeleidt leerlingen tot zelfbewuste jongeren die een leven lang leren.

 • Pedagogisch klimaat:  Onze leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling.

 • Duurzaamheid:  Op onze school leren leerlingen hoe ze kunnen bijdragen aan de wereld. 

 • Professionele cultuur :  We worden beter met en door elkaar. 

 • Partnerschap: Samen met ouders en partners bereiden we onze leerlingen op een zinvolle wijze voor op hun toekomst.

Bedrijfsvoering
Naast de aandacht die het onderwijs in coronatijd en de onderwijsontwikkeling is er ook op het vlak van bedrijfsvoering veel gerealiseerd. Het nieuwbouwproject is vol op stoom gekomen, de voorontwerpfase voor nieuwbouw Alfrinkcollege en Sprongcollege is in 2020 bijna afgerond. Er is gestart met de aanpassing van de klimaatinstallatie op het Hub van Doornecollege. Tot slot is een grote stap gezet in de verbetering van de ICT omgeving en hardware binnen de scholen. De migratie naar Windows 10, campus 365 en cloud-werken is gerealiseerd. Docenten hebben de beschikking over een nieuwe device en ondersteunende medewerkers krijgen begin 2021 een nieuw device. Ook is er een vervangingsagenda opgesteld voor digiborden in de lokalen.