2College Ruivenmavo

www.2college.nl 
rector: Leon Spaan
opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo
locaties:

 • 2College Cobbenhagenlyceum, Tilburg

 • 2College Cobbenhagenmavo, Tilburg

 • 2College Durendael, Oisterwijk

 • 2College EOA, Oisterwijk

 • 2College Jozefmavo, Tilburg

 • 2College Ruivenmavo, Berkel-Enschot

“Lets go 2College!”
Ontdek op 2College Ruivenmavo

Het onderwijs van de scholen van 2College is gericht op het actief en zelfstandig leren van leerlingen. 2College werkt aan een sterke basis voor de leerlingen om succesvol te zijn op school, in hun vervolgopleiding en in de samenleving. Ter voorbereiding op het vervolgonderwijs wordt nauw samengewerkt met verschillende onderwijsinstituten, instellingen en bedrijven. Wij geloven namelijk dat je voor persoonlijke groeit elkaar nodig hebt. We stimuleren onze leerlingen om verantwoordelijkheid te nemen. Na 2College kan de leerling zelf leidinggeven aan zijn leven!

Het kalenderjaar 2021 was een jaar waarin corona nog de boventoon voerde. Veel van wat we gewend waren te doen moest in één keer anders.
Het kalenderjaar stond verder in het teken van het opstellen van de vestigingsplannen aansluitend op het recent ontwikkelde schoolplan van 2College. Samen met medewerkers van iedere vestiging zijn deze vestigingsplannen afgerond in het najaar van 2021.
De eerste stappen zijn gezet om de kwaliteitszorg binnen de organisatie beter door te voeren. Hiervoor is een datateam opgericht waarin iedere datacoach de eigen vestiging vertegenwoordigd. De coaches hebben een faciliterende en enthousiasmerende rol en de directie omarmt, stimuleert en waardeert het werken met data. Het plan wordt in 2022 voorgezet zodat werken met data gewoon wordt op 2College.
2College heeft zich aangesloten bij twee onderwijsinitiatieven in Tilburg, namelijk voortgezet vrijeschoolonderwijs onder de naam Waldorfstroom en bij de tienerschool genaamd Community College West. Beiden een aanvulling op het huidige onderwijsaanbod van de scholen van 2College. Bij genoeg aanmeldingen starten beide initiatieven vanaf schooljaar 2022-2023.

Waldorfstroom en Community College West
Twee initiatieven waar 2College zich bij heeft aangesloten zijn Waldorfstroom en Community College West. Door deze nieuwe onderwijsvormen valt er onder de paraplu van 2College nog meer te kiezen voor de leerlingen in Tilburg en omgeving. Voortgezet vrijeschool onderwijs en een tienerschool voor leerlingen die de stap naar de middelbare school nog te groot vinden.

Ruivenmavo is bezig geweest met het onderwijsconcept verder implementeren volgens onze visie op onderwijs nadat de ontwikkelingen door corona getemporiseerd zijn.
Naast de organisatievernieuwing waar de afgelopen jaren de focus op heeft gelegen zijn we ons nu sterk aan het ontwikkelen op didactisch vlak. Hierbij zijn drie doelen gesteld;

 • Zicht op leerbehoefte

  • We zijn beter in staat om de onderwijsbehoefte van leerlingen vast te stellen.

  • We verbeteren de beschikbaarheid van informatie.

 • Aanpassen van het onderwijs

  • We versterken competenties om onderwijsaanbod aan te passen.

  • We organiseren de toegenomen complexiteit van het onderwijs.

 • Evaluatie van leerontwikkeling

  • We hebben inzicht in de complexe ontwikkeling van leerlingen.

  • We hanteren een continue feedbackcyclus.

Om deze doelen te bereiken hebben we een kwaliteitskader opgesteld in samenwerking met Kunskapsskolan. Op dit moment vinden er formatieve en summatieve internationale audits plaats om dit kwaliteitskader te testen. Het doel is om partnerschool te worden en daarom de kwaliteitstandaard te waarborgen.