Elzendaalcollege – Boxmeer

www.elzendaalcollege.nl
waarnemend rector: Lisette Verstegen
opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo
locaties:

  • Boxmeer

  • Gennep

Er is altijd ruimte voor een gesprek

2021: een bewogen jaar
Afgelopen jaar was door de coronapandemie een bewogen jaar waarin veel van ieder gevraagd werd. Desondanks zijn we tevreden over de manier waarop we ermee om zijn gegaan. Samen hebben we de schouders eronder gezet en bewogen mee wanneer dat nodig was.

De onderlinge betrokkenheid tussen de collega’s bleek groot en ondanks vele hobbels hebben de leerlingen hun examens goed doorlopen. In soms lastige omstandigheden hebben we iedere dag weer met zorg ons best gedaan om gezamenlijk zo goed mogelijk onderwijs te realiseren. Daarbij vroegen we weer de nodige flexibiliteit en durf van onze collega’s.

Betrokkenheid leerlingen en ouders
De drie kernwaarden van ons schoolplan - verantwoordelijkheid, veiligheid en relatie - kwamen meer dan ooit tot uiting in de betrokkenheid van leerlingen en ouders. Het onderwijs en de organisatie van het onderwijs stonden onder druk in deze coronatijd. Continu voerde de schoolleiding het gesprek daarover: niet alleen met docenten, maar vooral ook met leerlingen en ouders. De leerlingenraad, het ouderteam en leerlingen en ouders van de medezeggenschapsraad spelen steeds nadrukkelijker een zeer gewaardeerde rol in het evaluatie- en besluitvormingsproces.