Fioretti College

www.fioretticollege.nl
algemeen directeur VO Veghel: Anita O'Connor
opleidingen: mavo, vmbo, pro
locatie:

  • Veghel

Praktisch en persoonlijk naar jouw toekomst!

Het Fioretti College is een school voor mavovmbo en praktijkonderwijs. Binnen het vmbo kunnen leerlingen de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerwegen volgen. In klas 3 en 4 heeft de leerling de keuze uit verschillende studierichtingen binnen drie profielen: techniek (Produceren, Installeren & Energie, Bouwen, Wonen & Interieur en Mobiliteit & Transport), economie (Horeca, Bakkerij & Recreatie en Economie & Ondernemen) en zorg (Zorg & Welzijn). Mavo biedt twee studierichtingen: Dienstverlening & Producten en Technologie & Toepassing.
De werkwijze van het Fioretti College typeert zich als praktisch en persoonlijk maar is zeker ook toekomstgericht. Praktisch staat voor betekenisvol en ervaringsgericht onderwijs en persoonlijk staat voor weten wat je kunt, gezien worden in de individuele mogelijkheden, achtergrond en gewaardeerd worden om wie je bent.

Afgelopen jaar hebben we ons opnieuw ingezet om onze leerlingen zo goed mogelijk onderwijs te bieden en te begeleiden. Hoewel we ons online onderwijs steeds verbeteren, is het minder effectief dan de fysieke lessen op school. Door ontmoetingen op school hebben we ook beter in beeld hoe het écht met onze leerlingen gaat. 
Helaas was het weer een onrustig jaar wegens tijdelijke sluiting van de scholen door corona, lesuitval door zieke leraren of leerlingen die ziek thuis waren of in quarantaine zaten.
Ondanks corona en met de extra maatregelen die we treffen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs is het gelukt een aantal van onze ambities te verwezenlijken. Met name in het streven naar verdere professionalisering van onze medewerkers om onze leerlingen nog beter te begeleiding in hun leerproces en ontwikkeling is in 2021 een grote stap gezet.

Naar het volledige jaarverslag 2021 van het Fioretti College