Kwadrant Scholengroep – Cambreur College

www.kwadrant-sgr.nl
rector: Nynke Gerritsma 
opleidingen: (t)vwo, (t)havo, vmbo
locaties:

  • Cambreur College, Dongen

  • Hanze College, Oosterhout

Ook het Cambreur College had last van de corona-perikelen in 2021 maar desondanks is 98% geslaagd. De bouw van de nieuwe school is dankzij een prima samenwerking voorspoedig verlopen. Het is een transparant warm, gezellig gebouw dat de vijf Cambreur-kernwaarden uitstraalt. Vanuit het Nationaal Plan Onderwijs is er een schoolprogramma opgesteld met interventies die we inzetten op wat leerlingen nodig hebben. De OMO-schoolscan helpt hierbij om de stand van zaken op sociaal-emotioneel terrein, de executieve functies en de kennis en vaardigheden van de leerlingen in kaart te brengen.

Dit schooljaar is gewerkt met drie onderwijsperiodes waaronder drie schoolbrede toetsweken en drie breakweken. Er is een coördinator burgerschap en sociale integratie aangesteld. Taal- en rekenbeleid, ICT-beleid en sterk techniek onderwijs hebben de aandacht. De cito-audit schoolexaminering aan de start van het schooljaar liet zien dat we op het gebied van schoolexamens nog heel wat stappen te zetten hebben. Verdere professionalisering van schoolexamens en PTA’s is het doel.

Meer specifiek voor de afdelingen geldt:
Afdeling voorbereidend mbo: Het verzorgen van het reguliere onderwijs op afstand en de praktijkvakken in halve groepen kost ontzettend veel energie en remt een deel van de onderwijsontwikkelingen. Het werken met kleinere, homogene groepen werkt zijn vruchten af. 100% van de leerlingen van het vmbo zijn geslaagd.

Afdeling mavo: Het mavoteam blijft nog een heel leerjaar op het gebouw aan de Bolkensteeg. Onderwijskundig wordt het vak Dienstverlening & Producten vanaf leerjaar 1 vormgegeven. De mavo-mentor werd coach om leerlingen nog beter te kunnen begeleiden. De mavo zoekt meer mogelijkheden om samen te werken met het vmbo in Dongen en Oosterhout, zodat de leerlingen breder opgeleid worden.

Afdeling havo: Er zijn drie leergroepen gevormd en onderwerpen zoals rendement lessen omhoog, werkhouding leerlingen verbeteren, effectief taal- en leesonderwijs, feedback geven op de prestaties van leerlingen komen aan bod. Docenten werden in coronatijd inventief in het toetsen op andere manieren. 97% van de havoleerlingen verlieten de school met een diploma.

Afdeling vwo: Het vwo-team houdt als speerpunt de jongensproblematiek (motivatie, onderpresteren, afhaken) en de meisjesproblematiek (ervaren werkdruk, stress, perfectionisme) op de agenda. Om leerlingen te helpen bij het studeren zijn pomodoro-middagen ingevoerd. Een aantal leerlingen rondde hun Goethe- of DELF-traject succesvol af. Slechts één leerling slaagde er niet in om zijn vwo-diploma te behalen.

Tweetalig onderwijs (TTO): We werden EPAS-school. De hervisitatie is met succes afgerond.