Maaslandcollege

www.maaslandcollege.nl
rector: Ivo Vis (waarnemend rector: Jan van Pelt tot 10 november 2021, Marie-Antoinette van Steijn tot 1 februari 2022)
opleidingen: vwo, havo, mavo én tweetalig vwo, havo, mavo
locatie:

  • Oss

Ontdek jezelf en de wereld om je heen

Het Maaslandcollege is een moderne kwaliteitsschool met een internationale oriëntatie. De leerlingen krijgen het onderwijs dat bij hen past, op een niveau dat bij hen past. Ze worden uitgedaagd om hun grenzen te verleggen en hun talenten te ontwikkelen. Het Maaslandcollege leidt niet alleen op voor een passend diploma, maar voor het leven. Dat gebeurt in een stimulerend en tegelijkertijd veilig klimaat waarin duidelijkheid en respect essentieel zijn. In de praktijk betekent dit dat het Maaslandcollege mensen hoort, ziet en serieus neemt.

Het Maaslandcollege streeft naar een zo hoog mogelijk onderwijsniveau. Niet alleen de directe onderwijsresultaten zijn hierbij van belang, maar ook het straks succesvol kunnen functioneren in vervolgonderwijs en samenleving.

Het afgelopen jaar is op Het Maaslandcollege gewerkt aan onderstaande ontwikkelingen;

  • Nieuw onderwijsconcept GO! en GO GLOBAL! geïntroduceerd. Ging in 2020 van start en is in 2021 verder doorontwikkeld naar de tweede klassen.

  • Coaching is doorontwikkeld naar volgende leerjaren.

  • Scholing personeel in coachingsvaardigheden, elektronische leeromgeving (ELO) en Teams.

  • Samenwerking met bestuur voor primair onderwijs voor versterkte aansluiting po-vo (10-14 onderwijs).

  • De ontwikkeling van digitalisering van leren en werken is door de coronapandemie geïntensiveerd en is onderdeel geworden van ons denken over het vormgeven van de onderwijsvernieuwing en ons onderwijsaanbod nu en na corona.

Het Maaslandcollege kan spreken van een roerig 2021. Op een groot aantal punten is de organisatie en het onderwijs in beweging. De school heeft afscheid genomen van rector Ivo Vis en de schoolleiding, een jong team, kreeg samen met de plaatsvervangend rector de opdracht het nieuwe onderwijsconcept verder uit te rollen en een plan van aanpak te schrijven om de komende jaren goed om te kunnen gaan met de demografische krimp.

De stap naar een gezond Maaslandcollege is gezet.