Maurick College

www.maurickcollege.nl
rector: Ben van den Anker 
opleidingen: vwo, havo, vmbo
locatie:

  • Vught

Ontdek je talent

Het Maurick College wil leerlingen optimaal voorbereiden op hun toekomstige positie in de maatschappij door kwaliteiten als zelfstandigheid, het nemen van initiatieven, het dragen van eigen verantwoordelijkheid en het vermogen om samen te werken, intensief te stimuleren door het toepassen van de daltonfilosofie. Ons daltononderwijs is gebaseerd op de drie pijlers: kiezen in verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samen­werking. Aandacht voor het individu en respect voor elkaar zijn daarbij de centrale waarden. Iedere leerling moet onderwijs kunnen volgen op zijn eigen niveau en in zijn talenten kunnen uitblinken.

De focus ligt de komende jaren op:

  • Talentontwikkeling van iedere leerling met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, samenwerkend leren en sociale groei.

  • Het vergroten van het ondernemerschap onder leerlingen door het bevorderen van creativiteit en verbeelding.

  • Het voorbereiden van de leerlingen op de maatschappij.

  • Leerlingen vormen tot kritische en zelfbewuste jongvolwassenen.

  • Het versterken van de daltonidentiteit.

Ook voor het Maurick College was het kalenderjaar 2021 een bijzonder jaar. Er moest snel geschakeld worden om onze lessen in de nieuwe corona-werkelijkheid doorgang te laten vinden. Terugkijkend op deze periode kunnen we als school concluderen dat onze docenten het online lesgeven op een goede manier gestalte hebben kunnen geven. Het heeft een enorme boost gegeven aan het gebruik en de bijbehorende vaardigheden van onze ICT-faciliteiten. De medewerkers en leerlingen van onze school hebben laten zien dat ze het vermogen hebben om flexibel om te gaan met veranderingen.

Alle leerlingen zijn het schooljaar 2021-2022 begonnen met een introductieweek waarin het samenzijn met de klas, motivatie en teambuilding centraal stond. Afhankelijk van hun leeftijd namen leerlingen deel aan workshops.

Er zijn gedurende het jaar activiteiten georganiseerd, zoals een bezoek aan de world press tentoonstelling, verschillende hardloopwedstrijden en excursies voor het vak geschiedenis.

Er hebben online voorlichtingsavonden plaatsgevonden en voor de open dag is er een digitaal computerspel ontworpen.

Leerlingen zijn gegroeid in zelfstandigheid; het digitaal samenwerken, maar ook in flexibiliteit. Vaardigheden die hen in hun toekomstige leven zeker van pas zullen komen.