Mill Hill College

www.millhillcollege.nl
rector: Ard van Aken 
opleidingen: vwo, havo, mavo
locatie:

  • Goirle

Een dorpse school met grenzeloze ambitie

Mill Hill College: een wereldschool
Het Mill Hill College is een leergemeenschap waar vanuit persoonlijke betrokkenheid en onderlinge steun leerlingen uitgedaagd worden het beste uit zichzelf te halen. Op het Mill Hill College worden leerlingen gestimuleerd om de wereld te ontdekken en zich optimaal te ontwikkelen. De school levert daarbij zoveel mogelijk onderwijs op maat, zoals versneld vwo en Team-X. Er is veel aandacht voor de individuele leerling, maar er worden ook eisen gesteld en grenzen getrokken. Op het Mill Hill College is het erg belangrijk dat leerlingen eigen verantwoordelijkheid nemen voor hun leerproces. Daarbij worden ze gecoacht door de docenten. Zo worden leerlingen begeleid in hun cognitieve en sociale ontwikkeling.