OMO Scholengroep Bergen op Zoom e.o. – ‘t Ravelijn

www.sgboz.nl
rector: Titus Frankemölle
opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo
locaties:

  • MollerJuvenaat, Bergen op Zoom

  • ’t Ravelijn, Steenbergen

  • ZuidWestHoek College, Ossendrecht

’t Ravelijn werkt met twee onderwijsconcepten; R@velijn Domeinleren en R@velijn Agora. Twee onderwijsstromen die het gevolg zijn van de keuze om de leerling medeverantwoordelijk te maken voor het eigen onderwijsleerproces.

De school ziet het als haar taak om leerlingen goed onderwijs te bieden op het juiste niveau en in een doorlopende leerlijn.
Leerlingen kunnen één of meerdere vakken op een hoger niveau volgen en hierin examen doen. Ook bestaat de mogelijkheid om versneld examen te doen in leerjaar 3. Verder komen er verschillende momenten terug waarop leerlingen keuzes kunnen maken die bij hen passen, zoals: keuzewerktijd (KWT), profielkeuze, differentiatie Arts (kunstzinnige vorming), examenpakket (aantal vakken), sportdagen, keuzevakken leerjaar 4 en andere (buitenschoolse) activiteiten.

Het excellentieprofiel van ’t Ravelijn richt zich op een uitstekende voorbereiding van de leerlingen op het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt. Het brede profiel wordt door de school concreet gemaakt met maatwerk voor de leerlingen door te werken aan hun competenties en door afspraken te maken met het vervolgonderwijs. ‘t Ravelijn wil het onderwijs personaliseren, de leerling meer verantwoordelijkheid geven over zijn leerproces en minder afhankelijk maken van de docent. De leerling werkt en leert meer op zijn eigen niveau. Het streven is de leerling in de toekomst per vak op het hoogst haalbare niveau te laten afstuderen.