OMO Scholengroep Bergen op Zoom e.o. – ZuidWestHoek College

www.sgboz.nl
rector: Titus Frankemölle 
opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo
locaties:

  • MollerJuvenaat, Bergen op Zoom

  • ’t Ravelijn, Steenbergen

  • ZuidWestHoek College, Ossendrecht

Vanaf schooljaar 2021-2022 wordt het nieuwe onderwijs, projectonderwijs, gefaseerd per schooljaar ingevoerd. Een aantal vakken wordt ondergebracht in projecten. Daarnaast bestaan expertvakken zoals Nederlands en wiskunde. De projecten hebben een duidelijk doel en worden gestuurd door docenten. In het nieuwe concept vindt veel reflectie plaats en neemt de persoonsvorming een belangrijke plaats in.

Passend bij het projectonderwijs wordt op de school gewerkt met Chromebooks die volledig ingesteld zijn op het (project)onderwijs. Leerlingen werken met hun schoolaccount in een veilige omgeving aan hun schoolwerk en digitale vaardigheden. De wereld digitaliseert en het onderwijs bereidt leerlingen daarop voor. Het gebruik van games en sociale media hoeft een school haar leerlingen niet meer te leren, maar bewust omgaan met deze middelen des te meer.

Op het ZuidWestHoek College mogen leerlingen tijdens Collegetijd (CLT) zelf kiezen welk college ze elke week willen volgen. De leerlingen bepalen zo zelf een deel van het rooster. Bij Collegetijd kunnen leerlingen bijvoorbeeld kiezen voor werken met Drones, Kunst of Mountainbiken.

Het ZuidWestHoek College streeft naar een school die voor leerlingen en collega’s voelt als een thuis. Waar het veilig is, waar het fijn is om te zijn, waar men samen kan leren.