OMO Scholengroep De Langstraat – Van Haestrecht College

www.sgdelangstraat.nl
rector: Edwin Verlangen 
opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo
locaties:

  • Het d’Oultremont College is een school voor mavo, havo, atheneum, gymnasium en technasium.

  • Het Van Haestrecht College biedt alle niveaus vmbo, mavo en onderbouw havo aan.

  • De Walewyc Mavo heeft een vmbo-gt (mavo) afdeling en de Olympiaklas, een driejarige brugklas voor leerlingen met een vmbo-t/havo-advies.

  • Het Dr. Mollercollege is een school voor havo, atheneum en gymnasium en op alle niveaus bieden zij tweetalig onderwijs aan.

OMO Scholengroep De Langstraat biedt aan ongeveer 3.300 leerlingen onderwijs op alle niveaus: vmbo, mavo, havo, atheneum en gymnasium. Binnen de scholengroep vallen het Dr. Mollercollege en de Walewyc Mavo in Waalwijk, het Van Haestrecht College in Kaatsheuvel en het d’Oultremont College in Drunen. De scholen willen - elk met een eigen accent - onderwijs op maat bieden, respect als kernwaarde overdragen, zorg en begeleiding bieden ten dienste van het leerproces en aandacht schenken aan de algehele ontwikkeling van de leerlingen.

Het Van Haestrecht College biedt alle niveaus vmbo, mavo en onderbouw havo aan.

  • In 2021 is Expeditie De Langstraat van start gegaan. Een ontwikkeltraject om de meerwaarde van de scholengroep te vergroten, waarbij de uniciteit en eigenheid van de scholen behouden blijft.

  • Het weerstandsvermogen is op peil.

  • In coronatijden verloopt het afstandsonderwijs prima.

  • De huisstijl is in een vernieuwd jasje gestoken.

Het Van Haestrecht College is op stoom met de invoering van het profielvak Dienstverlening & Producten. 144 leerlingen volgen het vak in de bovenbouw. Bij het profielvak horen ook de keuzevakken. Er is geïnvesteerd in het zo praktisch mogelijk maken daarvan. Er zijn robots aangeschaft voor Robotica en er is een splinternieuwe, professionele keuken in gebruik genomen. De keuken wordt ook bij andere vakken ingezet. Gaat het over maten en gewichten bij wiskunde? Dan gaan leerlingen in de keuken aan de slag met het maken van cup-cakes. Leren is doen!

Met ingang van 1 november 2021 is het Time-In-lokaal gestart. In dit lokaal zijn met name leerlingen met internaliserende problematiek welkom om even tot rust te komen. Er is permanent begeleiding aanwezig. Dit voorkomt uitval en in uiterste gevallen thuiszitters. De inrichting van het Time-In-lokaal is mede mogelijk gemaakt door de Stichting Crispijn.

Tijdens de lockdowns is voor onderwijs op school voorrang gegeven aan kwetsbare leerlingen, leerlingen in de onderbouw basis/kader en de examenklassen. Voordeel tijdens de lockdowns was dat de leerlingen van klas 1 tot en met 3 beschikken over een eigenlaptop en een krachtige elektronische leeromgeving (ELO). Dit maakte het online lesgeven een stuk eenvoudiger.

Om achterstanden weg te werken werden en worden op twee momenten per week ondersteuningslessen aangeboden. Naast vakken is er ook aandacht voor schoolse en executieve vaardigen en sociaal emotionele ontwikkeling. 40% van de leerlingen neemt hieraan deel.

Er is uitvoerig onderzoek gedaan naar de ventilatie op school. Daar waar er sprake is van mechanische ventilatie voldoen de ruimtes aan de eisen. In andere ruimtes is maatwerk nodig met deuren en ramen (deels) open. In de lokalen wordt het CO2-gehalte gemonitord door online CO2-meters. Bij overschrijding van de waarden wordt actief gehandeld.