Roncalli Scholengemeenschap

www.roncalli-boz.nl
rector: Tom Heijnen (Barbara Baelemans a.i. tot 1 mei 2021, Tomas Oudejans a.i. tot 1 augustus 2021)
opleidingen: vwo, havo, mavo
locatie:

  • Bergen op Zoom

Roncalli, méér dan een diploma!

2021 is voor Roncalli een enerverend jaar geweest. Per november 2020 nam toenmalig rector Ludo Heesters afscheid van de school. De school heeft in 2021 twee interim-rectoren gehad. Per 1 augustus 2021 is Tom Heijnen als rector aangesteld.

De interim-rectoren hebben zorggedragen voor verschillende aspecten binnen de school. Er is een nieuwe organisatiestructuur ingevoerd, die per 1 augustus geeffectueerd is. Daarnaast is ook de conrector bedrijfsvoering met pensioen gegaan, en vervangen door een manager bedrijfsvoering. Per 1 augustus heeft de school dus vier nieuwe managers onderwijs, een nieuwe manager bedrijfsvoering en een nieuwe rector. Er is daarnaast ingezet op de implementatie van de NPO-gelden. Hierdoor zijn er Dalton-uren ingevoerd in de onderbouw en is er meer ingezet op het mentoraat.

Met ingang van het nieuwe schooljaar is er een aantal verbetertrajecten ingezet. Het betreft hier onder andere een meer optimale inrichting van bedrijfsvoering-processen, het duidelijker beleggen van taken en verantwoordelijkheden, een meer gefundeerde systematiek ten aanzien van de financiële huishouding van de school en verdere inzet van onderwijskundige verbeteringen. Per 2022 wordt gestart met het formuleren van een nieuw schoolplan, waardoor het profiel en de identiteit van de school verder aangescherpt en verduidelijkt zullen worden en de effecten van deze aanscherping in de klas beter merkbaar zal zijn.

Roncalli is en blijft een unieke school, waar door het toepassen van de Eigen Tempo Werkwijze en de Dalton-principes er veel aandacht is voor de individuele leerbehoefte en de brede persoonsontwikkeling van leerlingen. De school kent een fijne, leerlinggerichte cultuur, waardoor Roncalli voelt als een warm bad, waar je echt jezelf mag en kunt zijn.

Corona
2021 heeft naast de wisselingen in personen en organisatiestructuur vooral in het teken gestaan van corona. Ondanks dat de school de digitalisering al goed op orde had, en in staat is gebleken het onderwijs zo goed en zo kwaad als het kon doorgang te laten vinden, hebben de lockdowns en overige maatregelen toch hun weerslag gehad op leerlingen en collega’s. Ook de quarantainemaatregelen en besmettingen hebben de continuïteit van het onderwijsproces geen goed gedaan. Het is zaak om hier in 2022 zo goed mogelijk oplossingen voor te vinden.

Ontwikkelingen in 2021:

  • Verder verbeteren van een opbrengstgerichte en professionele organisatie.

  • Aanscherpen en operationaliseren van het onderwijskundig model.

  • Aanscherpen van het profiel naar buiten, ter verbetering van de positie in de regio.

  • Optimaliseren van processen binnen de school, om te komen tot een meer gestructureerde organisatie waarin voor alle betrokkenen helderheid en duidelijkheid bestaat.

  • Verbeteren van leerling-tevredenheid en medewerkers-tevredenheid.

  • Mitigeren (verlichten) van effecten van corona voor leerlingen en collega’s.