Zwijsen College Veghel

www.zwijsencollege.nl
rector VO Veghel: Anita O'Connor
opleidingen: vwo, havo
locatie:

  • Veghel

Onderwijs op maat

Het Zwijsen College Veghel is een scholengemeenschap voor havovwo en Fast Lane vwo+. Dagelijks bezoeken ruim 1430 leerlingen uit Veghel en omstreken de school. De school ziet het als haar taak om de burger van de toekomst optimaal voor te bereiden op de samenleving. Er wordt een gemeenschap gecreëerd waarin het normaal is er voor elkaar te zijn. De school schept een inspirerende en stimulerende leeromgeving waarin leerlingen en medewerkers worden uitgedaagd het beste in zichzelf naar boven te halen. Een plek waar leerlingen zich cognitief en sociaal kunnen en willen ontwikkelen.

Afgelopen jaar hebben we ons opnieuw ingezet om onze leerlingen zo goed mogelijk onderwijs te bieden en te begeleiden. Hoewel we ons online onderwijs steeds verbeteren, is het minder effectief dan de fysieke lessen op school. Door ontmoetingen op school hebben we ook beter in beeld hoe het écht met onze leerlingen gaat. Helaas was het weer een onrustig jaar wegens tijdelijke sluiting van de scholen door corona, lesuitval door zieke leraren of leerlingen die ziek thuis waren of in quarantaine zaten.
Ondanks corona en met de extra maatregelen die we treffen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs is het ook gelukt een aantal van onze ambities te verwezenlijken. Met name in het streven naar verdere professionalisering van onze medewerkers om onze leerlingen nog beter te begeleiden in hun leerproces en ontwikkeling is in 2021 een grote stap gezet.