NRO onderzoek ‘Burgerschapsonderwijs dat werkt’

Sociale integratie is een belangrijk doel van de socialiserende functie van onderwijs. Bevordering van burgerschap is daarvan onderdeel en een wettelijke taak voor scholen.

Lees meer ›NRO onderzoek ‘Burgerschapsonderwijs dat werkt’

Verkenning lessentabel levensbeschouwing en identiteit OMO

Aan het begin van schooljaar 2018-2019 heeft de werkgroep identiteit van de vereniging een commissie verkenning lessentabel levensbeschouwing en identiteit OMO ingesteld.

Lees meer ›Verkenning lessentabel levensbeschouwing en identiteit OMO

Leerlingen voorbereiden op de kosmopolitische samenleving

Leerlingen hebben zowel in het vervolgonderwijs als bij het uitoefenen van een beroep steeds vaker te maken met de gevolgen van globalisering. De scholen van de vereniging bereiden leerlingen voor op burgerschap in een kosmopolitische samenleving.

Lees meer ›Leerlingen voorbereiden op de kosmopolitische samenleving

Passend onderwijs

De Wet Passend Onderwijs is per 1 augustus 2014 in werking getreden. De scholen van de vereniging zijn vertegenwoordigd in tien regionale samenwerkingsverbanden passend onderwijs (bijlage 5).

Lees meer ›Passend onderwijs

OMO-prijzen, een bijzondere motiveringsprijs voor leerlingen

Elk jaar reikt de vereniging motiveringsprijzen uit aan leerlingen die een bijzonder praktijk- of profielwerkstuk hebben gemaakt.

Lees meer ›OMO-prijzen, een bijzondere motiveringsprijs voor leerlingen

Sociale veiligheid

Scholen in het primair en voortgezet onderwijs zijn sinds 1 augustus 2015 wettelijk verplicht zorg te dragen voor een veilige school. De inspectie ziet hierop toe. Scholen moeten jaarlijks de sociale veiligheid monitoren.

Lees meer ›Sociale veiligheid

Kansen(on)gelijkheid

In de gemeente Tilburg loopt een initiatief onder de naam ‘Agenda Sociaal 013’. Vele partijen in de stad zetten met elkaar de schouders onder vier gekozen thema’s: ‘een goede start’, ‘ruimte om te leven’, ‘optimale kansen’ en ‘wereld die mij ziet’.

Lees meer ›Kansen(on)gelijkheid

Vluchtelingenonderwijs

In 2018 is het aantal asielzoekers gestabiliseerd. Het aantal nareizende jongeren (in het kader van gezinshereniging) is gedaald. Hierdoor is de totale onderwijsvraag opnieuw lager.

Lees meer ›Vluchtelingenonderwijs

Privacy

Binnen de vereniging zijn we bewust van het feit dat er persoonsgegevens worden uitgewisseld van een kwetsbare groep, namelijk onze leerlingen.

Lees meer ›Privacy

Vernieuwde vmbo-structuur

De meeste leerlingen in het voortgezet onderwijs volgen onderwijs in het vmbo. In het schooljaar 2016-2017 zijn de vmbo-scholen van de vereniging gestart met de invoering van het vernieuwd vmbo met tien beroepsgerichte examenprogramma’s.

Lees meer ›Vernieuwde vmbo-structuur