2023: Onderwijs in transitie naar de toekomst

In dit kader zijn in 2023 met de scholen afspraken gemaakt over het vrijmaken van ontwikkeltijd. Ontwikkeltijd is ruimte en tijd voor onderwijsprofessionals om zich te verbeteren, verbreden, verdiepen en gezamenlijk vorm te geven aan onderwijsvernieuwing en onderwijsontwikkeling. We hebben het afgelopen jaar onze samenkracht opnieuw versterkt via broedplaatsen, dialoogtafels en gezamenlijke projecten en initiatieven. De diversiteit van de scholen is daarin een kracht.
In het voorwoord blikken Jos Kusters en Yvonne Kops (Raad van Bestuur) samen terug op een dynamisch 2023 van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.

Terugblik op zeven jaar Koers 2023

Met dit jaarverslag sluiten we een periode van zeven jaar Koers 2023 af. Jaren van samen ontwikkelen, samen uitvinden en samen bewegen. De snelle veranderingen en complexe vraagstukken in onze maatschappij hebben impact op ons onderwijs. Het vraagt om voortdurende herordening en wendbaarheid (beweging). Samenkracht was daarvoor de afgelopen jaren de sleutel. In dit jaarverslag blikken we terug op de ontwikkelingen van de afgelopen zeven jaren.

Onze scholen (omo.nl)

­