Bewegen in balans

2020: Evenwicht?

Wie had kunnen bevroeden dat 2020 een jaar zou worden dat ons uit evenwicht zou brengen en op vele manieren zou verrassen, in positieve en negatieve zin? Een pandemie met lockdown, geen Centraal Examen, leerlingen die thuis op afstand digitale lessen volgen, vergaderingen digitaal in Teams, extra miljoenen vanuit het ministerie, 17 miljoen virologen, honderdduizenden ouders die thuis les gingen geven en een OMO coronacrisisteam dat ruim 50 corona-updates verzond aan de schoolleiders over de coronamaatregelen die invloed hadden op het onderwijs.  

Bewegen in balans

Snelle veranderingen en complexe vraagstukken in onze maatschappij hebben impact op ons onderwijs. Met Bewegen in Balans ontwikkelen we in de komende jaren een structurele werkwijze om continu aanpassingen en vernieuwingen in ons onderwijs te implementeren. En die recht doet aan de veranderende vragen vanuit de samenleving. Onze koers en kernwaarden vormen daarbij ons kompas.

Vind een OMO-school