Vooraf: Terugblik op zeven jaar Koers 2023

Met dit jaarverslag sluiten we ook een periode van zeven jaar Koers 2023 af. Jaren van samen ontwikkelen, samen uitvinden en samen bewegen. Hieronder een terugblik op de ontwikkelingen in afgelopen jaren. 
Kijk op
omo.nl voor de feitelijke en cijfermatige evaluatie van Koers 2023 (bron: Thaesis)

In 2016 vierden we het 100-jarig jubileum en gaven we met het strategische beleidsdocument Koers 2023 richting aan onze ambities en het handelen van de vereniging, bedoeld om te inspireren en uit te dagen. Het draait daarbij om ‘leren van en met elkaar’, vanuit de kernwaarden van OMO: goed onderwijs, goed mens, goed leven, goed handelen. Ook werd er dat jaar een integriteitscode geformuleerd met de titel Goed handelen. Een code met basisprincipes die passen bij de identiteit van de vereniging. De bestuurlijke cycli van vereniging OMO zijn in samenhang met elkaar beschreven. De drie cycli vormen de borging van onze professionele kwaliteitscultuur en laten zien op welke manier en op welke momenten het gesprek hierover wordt gevoerd. In een animatie werden in 2018 deze cycli op een aansprekende manier samenvat.

In 2019 was de vereniging in beweging door allerlei ontwikkelingen. De gemeenschappelijkheid blijft in de waarden die we delen, de OMO-cultuur waarin ieder mens telt, niemand voor zichzelf leeft, we voor elkaar zorgen en ieder meebouwt vanuit zijn eigen kracht. De inspectie gaf ons halverwege 2019 met een mooi oordeel het vertrouwen dat we in staat zijn om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. “Het bestuur heeft zicht op de kwaliteit van het onderwijs en zorgt voor behoud en verbetering van deze kwaliteit”. 

De snelle veranderingen en complexe vraagstukken in onze maatschappij hebben impact op ons onderwijs. Het vraagt om voortdurende herordening en wendbaarheid (beweging). Samenkracht was daarvoor de sleutel. In 2020 hebben we daarom een intensiveringsprogramma van Koers 2023 opgesteld onder de noemer ‘Bewegen in Balans’. Een emergent proces waarbij het lerend vermogen, vertrouwen en een veilige omgeving centraal staat. Door te experimenteren en het voeren van de dialoog ontwikkelden we onze professionaliteit. Zo benutten we onze samenkracht en ontwikkelden we innovatiekracht.

In 2021 - waarin de coronapandemie het onderwijs bepaalde - hebben we opnieuw veel samenwerking laten zien, samenwerking tussen scholen onderling en tussen scholen en het OMO-bureau en – net als eerdere jaren – bleek dit weer een sleutel tot succes om het onderwijs te verbeteren en te ontwikkelen. Onze docenten hebben tijdens de pandemie snel en goed geschakeld naar digitaal onderwijs en zijn in contact gebleven met hun leerlingen. Samen met schoolleiders en docenten blikte de Raad van Bestuur terug op dit bewogen jaar.

Het belang van benutten van onze samenkracht werd eind 2022 door schaarste (middelen, personeel en leerlingkrimp), turbulentie (landelijke opdrachten, wetten, etc.) en overvloed (technologie en informatie) nog urgenter. We hebben daarom gezamenlijk een denkkader OMO in transitie geformuleerd. Hierin streven we naar ontwikkelgericht onderwijs en ontwikkelgericht organiseren: flexibel en real time aangepast aan leerlingen, medewerkers, tijd, samenleving en politieke en regionale context. Het jaar 2022 hebben we samengevat in een publieksversie van het jaarverslag.

Afgelopen jaar evalueerden we Koers 2023 in opmaat naar Koers 2030. Voor deze evaluatie is een iteratieve werkwijze gehanteerd waarbij het benutten van kennisbronnen, het voeren van gesprekken, maken van analyses en schrijven van de nieuwe Koers elkaar opvolgden en zijn herhaald totdat Koers 2030 naar tevredenheid is geformuleerd. Kijk op omo.nl voor de feitelijke en cijfermatige evaluatie van Koers 2023 (bron: Thaesis)

Op de tijdlijn op omo.nl geven we beeld en geluid aan onze mijlpalen en onze ontwikkelingen: Wat maakten we mee en waar maken we ons nog elke dag hard voor? Op deze digitale tijdlijn zie je een impressie van 100 jaar vereniging OMO gevat in video, tekst en foto’s.