Identiteit - Samen leren en leven

In het document 'Zingeving en goed onderwijs' (bijlage 9) wordt de identiteit van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs vanuit vier ethische begrippen benaderd: goed onderwijs, goed mens, goed leven en goed handelen.

Het document benadrukt dat identiteit pas betekenis krijgt in getoond gedrag van leden van onze onderwijsgemeenschap (docenten, ondersteunend personeel, leidinggevenden, bestuur en leerlingen). Identiteit, of anders gezegd waardengedreven onderwijs, stijgt uit boven een strategisch beleidsdocument, en ook boven de urentabel van het vak levensbeschouwing. Zingeving in de vorm van waardengedreven onderwijs is merkbaar in:

  • de inhoud van een les;

  • de houding van de docent ten opzichte van de leerling;

  • het pedagogisch klimaat;

  • de organisatie van de school;

  • het personeelsbeleid;

  • de ouderparticipatie.

Waardengedreven onderwijs draagt bij aan professionele identiteitsontwikkeling, en ook aan de persoonsvorming en de sociale en de maatschappelijke vorming van leerlingen. De docenten levensbeschouwing staan hierin niet alleen; het is een gezamenlijke taak van de hele schoolgemeenschap.

De stand van zaken wordt bij ‘Identiteit' en 'burgerschap' nader toegelicht.