Bijlage 8: Instellingen voor hoger- en wetenschappelijk onderwijs

Instellingen waarmee de vereniging samenwerkt zijn:

Tilburg University (TiU)

 • De Universitaire Lerarenopleiding Tilburg (ULT) is in samenwerking met Ons Middelbaar Onderwijs tot stand gekomen;

 • De ULT is partner van alle academische opleidingsscholen van OMO: AOS-West-Brabant, AOS-Midden-Brabant, AOS-Oost-Brabant en AOS-Zuid-Oost-Brabant;

 • ULT is partner van de leerateliers;

 • De ULT participeert in de redactie van Script!;

 • Ten behoeve van maatwerktrajecten voor leerlingen wordt samengewerkt met Tilburg University;

 • Verschillende OMO-scholen participeren in het Wetenschapsknooppunt Brabant, onder andere voor profielwerkstukken en open dagen;

 • Samenwerking op het terrein van het zogenoemde ‘Econasium’ en op het terrein van ‘economie voor jou’ met als doel de belangstelling voor economie onder middelbare scholieren te vergroten;

 • Samenwerking met scholen in het kader van de Dag van de Filosofie;

 • Samenwerking in het Palladio-programma;

 • De ULT is betrokken als (co) promotor in promotietrajecten vanuit de OMO-beurs

 • De ULT is betrokken bij de professionalisering van docent-onderzoekers en onderzoekscoördinatoren

Radboud Universiteit (RU), in het bijzonder met de Radboud Docenten Academie (RDA)

 • Partner van alle AOS’en: AOS-West-Brabant, AOS-Midden-Brabant, AOS-Oost-Brabant en AOS-Zuid-Oost-Brabant;

 • De RDA maakt deel uit van de redactie van Script!;

 • RDA is partner in de leerateliers;

 • De RDA is betrokken bij de professionalisering van docent-onderzoekers en onderzoekscoördinatoren

Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), in het bijzonder de Eindhoven School of Education (ESoE)

 • De ESoE is partner van alle AOS’en: AOS ol Oost-Brabant en AOS Zuidoost-Brabant;

 • Verzorgt begeleiding van de technasia van OMO;

 • Samenwerking met OMO-scholen voor profielwerkstukken en keuzedagen;

 • Leerlingen van de Eindhovense OMO-scholen volgen bèta programma’s bij de TU/e in het Pre-University College;

 • Betrokken in de Raden van Advies van de OMO-scholen in Eindhoven;

 • Samenwerking in het Palladio programma;

 • ESoE participeert in de redactie van Script!;

 • De ESoE is betrokken bij onderzoek op een aantal scholen;

 • De ESoE is partner in de leerateliers.

 • De EsoE is betrokken als (co) promotor in promotietrajecten vanuit de OMO-beurs

 • De EsoE is betrokken bij de professionalisering van docent-onderzoekers en onderzoekscoördinatoren

Hogeschool van Rotterdam (HR)

 • Deze is verbonden aan de Academische Opleidingsschool West en verzorgt het opleidingsonderwijs in de westhoek van Brabant;

 • De HR verzorgt de opleiding voor de PIE-bevoegdheid in afstemming met AOS West

Fontys

 • Hier vallen diverse lerarenopleidingen onder (Kunsten, Sport, PTH en FLOT). Met alle lerarenopleidingen werken OMO-scholen samen;

 • Fontys werkt samen met OMO aan hbo-voorbereidingsprogramma's havo/vwo (voorheen schakelmodules) voor leerlingen uit havo 4/5 of vwo 5/6;

 • Fontys en OMO hebben hun intensieve samenwerking sinds maart 2022 vastgelegd in een convenant. Er wordt samengewerkt op de volgende thema’s:

  • Talentgericht opleiden, maatwerk en doorlopende leerlijnen

  • Opleiden en voortgezet professionaliseren van leraren

  • Verkenning en uitbreiding samenwerkingsvormen in opleiding en onderzoek.

Onder dit convenant vallen tal van activiteiten op het niveau van (een succesvolle doorstroom van) de leerlingen en het opleiden en professionaliseren van leraren.

Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)

 • Verbonden aan de Academische Opleidingsschool Oost en verzorgt het opleidingsonderwijs in de oosthoek van Brabant;

 • De HAN is betrokken bij de professionalisering van schoolopleiders en werkplekbegeleiders;

 • De Academie Educatie van de HAN is partner van de leerateliers;

 • Participeert in enkele Raden van Advies.

Avans Hogeschool

 • Ten behoeve van maatwerktrajecten voor leerlingen wordt samengewerkt met Avans;

 • Avans werkt samen met OMO aan schakelmodules voor leerlingen uit havo 4/5 en vwo 5/6.

Innovation Academy van University College Dublin (UCD)

 • Onderzoekers hebben de afgelopen 10 jaar methodologieën ontwikkeld (‘The learning by doing-approach’) die hebben bijgedragen aan de transformatie van het Ierse onderwijs. OMO maakt gebruik van hun ervaringen en expertise voor de transitie van het onderwijs. 

 • De opleiding is bedoeld voor zowel docenten als schoolleiders.

Overzicht partnerschappen AOS 

Uitsplitsing

Totaal

Noordoost

Zuidoost

Tilburg

Den Bosch

West

Hbo

1.269

394

215

202

170

288

Universiteit

157

55

49

20

21

12

Totaal

1.426

449

264

222

191

300

       

Hbo

89%

88%

81%

89%

91%

96%

Inversiteit

11%

12%

19%

11%

9%

4%

       

Eigen collega's

214

69

28

33

16

68

waarvan Masters

15%

18%

11%

17%

7%

20%