Leiderschapsontwikkeltraject (LOT)

Eén van de koerspijlers van Koers 2023 is ‘effectief leiderschap binnen de school’. In de afgelopen jaren is vanuit deze pijler een traject opgezet waarmee (toekomstige) leiders de kans krijgen om hun expertise verder te ontwikkelen en in te zetten. Het traject past tevens binnen de bredere ambitie om het totale aanbod voor opleidingsmogelijkheden voor medewerkers te vergroten en daarmee een breed leerlandschap te creëren.

Het Leiderschapsontwikkeltraject (LOT) is een ontwikkel- en scholingsprogramma van achttien maanden voor medewerkers met potentie en de ambitie om op termijn een functie als rector/directeur te vervullen. Het is een traject voor en door collega’s. Rectoren/directeuren spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling en de uitvoering van het traject. Dit betekent dat niet alleen de deelnemers zich ontwikkelen, maar dat ook de organisatie zich ontwikkelt.

Door te werken met casussen, inspirerende gastsprekers, het volgen van workshops en intervisie werken de deelnemers aan hun persoonlijk en professioneel leiderschap. Een leercoach begeleidt de deelnemers in het behalen van eigen leerdoelen. Een mentor, zijnde een rector van een andere OMO-school, reflecteert met de deelnemers op leiderschapsvraagstukken. De deelnemers lopen gedurende het traject stage op en buiten een school. Ook hierbij worden de deelnemers begeleid door een rector van de school waar er stage wordt gelopen.
Een onderdeel van het traject is een studiereis. Het doel van de studiereis is dat de deelnemers tijdens de studiereis nieuwe ideeën opdoen waarbij ze verder kijken dan de eigen bekende context.

Een ‘framework' vormt de basis voor het programma van het leiderschapsontwikkeltraject. Hierin staan de algemene leeruitkomsten beschreven voor dit leer- en ontwikkeltraject tot eindverantwoordelijk rector/algemeen directeur. Het ‘framework’ sluit aan bij OMO-specifieke competenties (uit Koers 2023, het Archetype en functieprofiel voor rector, Bewegen in Balans) en de landelijke beroepsstandaard voor schoolleiders.

In 2023 is het gehele opleidingstraject doorontwikkeld en heeft de eerste groep deelnemers de leergang afgerond. Een tweede groep is in september 2022 gestart met dit intensieve en rijke programma. Deze tweede groep sluit in maart 2024 het traject af.  

Cijfers over LOT

 

Leergang 1

Leergang 2

Looptijd

Sept ’21 – mrt ’23

Sep ’22 – mrt ‘24

Deelnemers

17 deelnemers

15 deelnemers

Afvallers

4 deelnemers gestopt
(waarvan 1 vervolg geeft aan LOT in leergang 2)

4 deelnemers gestopt

Niet-OMO-deelnemers

0 deelnemers die buiten OMO werken

2 deelnemers die buiten OMO werken (waarvan 1 deelnemer die tijdens het traject buiten OMO is gaan werken)

Mobiliteit

6 deelnemers zijn van baan veranderd (verticale mobiliteit) na of tijdens het traject, waarvan 1 de functie van rector heeft aanvaard

3 deelnemers zijn van baan veranderd (zowel horizontale- als verticale mobiliteit) tijdens het traject.