Digitalisering in het onderwijs

De vereniging heeft in 2023 een duidelijke strategische positie gekozen vanuit de DigiKoers op het gebied van ICT in het onderwijs. Dit komt voort uit het DigiKoers-addendum dat is geschreven met behulp van de werkgroep ICT om een brug te slaan tussen de DigiKoers en Koers 2030. In dit addendum staat ‘regie op data’ als één van de uitgangspunten. Dit heeft zich vertaald in het opzetten van een aantal initiatieven zoals School32 ‘De Digitale School’, Machine Learning en een OMO datawarehouse.

School32 heeft als ambitie om het onderwijs te innoveren en meer maatwerk te bieden aan de leerling. In 2023 zijn de voorbereidingen getroffen om dit traject te starten.

Tegelijkertijd is er ook behoefte bij scholen om de leerling beter in beeld te krijgen. ICT is een belangrijk instrument in het organiseren van onderwijs om processen te automatiseren zodat de docent meer tijd heeft voor de leerling. Daarnaast kan ICT ook zorgen voor data rondom de leervoortgang en leerbeleving. Door deze data op te slaan in een eigen datawarehouse en datalake krijgt de vereniging meer regie op data en kan er maatwerk geleverd worden aan scholen op het gebied van data analyse.

Tijdens het opzetten van experimenten en prototypes kan er veel geleerd worden, ook als er trajecten sneuvelen. Zo is het experiment Machine Learning gestopt omdat de benodigde data niet voorhanden was. Dit heeft ervoor gezorgd dat er meer noodzaak is ontstaan voor een datawarehouse.

Door de opkomst van generatieve kunstmatige intelligentie (KI) is er een behoefte bij de OMO-scholen naar kennis en richtlijnen rondom KI. De werkgroep ICTO heeft in oktober 2023 een studiemiddag KI georganiseerd om inspiratie, bewustwording en het gevoel van grip te verhogen onder docenten, middenmanagers en schoolleiders. De groei van KI heeft gezorgd voor een vernieuwde discussie in het onderwijsveld en binnen de diverse werkgroepen van de vereniging.

Kunstmatige intelligentie wordt niet alleen gebruikt door leerlingen. Ook in onderwijsapplicaties zoals Magister, MMP, Microsoft365 en software als LessonUp is KI geïmplementeerd wat ervoor heeft gezorgd dat docenten meer ondersteuning ervaren in de eigen onderwijsorganisatie en administratie. Daarnaast zorgt KI ook voor een vernieuwde noodzaak rondom de ethische kant van inzet van digitalisering en inzet van KI in het onderwijs. Deze discussie zal in 2024 ook wederom worden gevoerd.  

De vereniging heeft ook stappen gezet in het participeren binnen verschillende IT-trajecten. Een goed voorbeeld is het Nationaal Onderwijslab AI (NOLAI). In 2023 heeft de vereniging in samenwerking met NOLAI een vraagarticulatie sessie georganiseerd waar twee interessante projecten uit zijn ontstaan die in het volgend jaar worden gestart, namelijk ‘Automatisch nakijken van open vragen’ en ‘Het automatiseren van onderwijsadministratie / De digitale assistent’.