Strategisch HRM beleid

De krapte op de arbeidsmarkt heeft impact op ons onderwijs. Dit vraagt om voortdurende herordening en wendbaarheid van zowel onze organisatie als onze medewerkers.

Lees meer ›Strategisch HRM beleid

Academische Opleidingsscholen

Een Academische Opleidingsschool (AOS) is een door het ministerie van OCW erkend educatief partnerschap van scholen en lerarenopleidingen. Zij leiden samen aankomende leraren op.

Lees meer ›Academische Opleidingsscholen

Flexibele arbeid

OMO-scholen hebben de behoefte om snel, betrouwbaar en betaalbaar tijdelijke vacatures voor bevoegd en passend onderwijzend personeel in te vullen. Dit geldt vooral bij uitval van personeel.

Lees meer ›Flexibele arbeid

Activiteiten in 2023

Diversiteit en inclusie - Activiteiten in 2023

Lees meer ›Activiteiten in 2023

Resultaten en kengetallen 2023

Diversiteit en inclusie - Resultaten en kengetallen 2022

Lees meer ›Resultaten en kengetallen 2023

ProMotion – ruimte voor loopbaanontwikkeling

Alle medewerkers van de vereniging kunnen terecht bij ProMotion, het interne loopbaancentrum, voor advies en ondersteuning op het gebied van loopbaanontwikkeling.

Lees meer ›ProMotion – ruimte voor loopbaanontwikkeling

Scholingstrajecten

In 2022 hebben zowel de managementconsulenten personeel als de medewerkers van ProMotion wederom diverse scholingstrajecten, voorlichtingsbijeenkomsten, trainingen en workshops verzorgd.

Lees meer ›Scholingstrajecten

Re-integratie

Het re-integratiebeleid omvat alle activiteiten van de werkgever, medewerker en derden gericht op het voorkomen van (dreigende) werkloosheid of langdurig ziekteverzuim en behoud of terugkeer van de medewerker in het arbeidsproces.

Lees meer ›Re-integratie

Cao OMO

In 2022 is een onderhandelaarsakkoord bereikt over de CAO OMO 2022-2023 als opvolger van de CAO OMO 2021.

Lees meer ›Cao OMO

Personeel in kerncijfers

Deze paragraaf toont de grafische weergave van een aantal personele kengetallen die betrekking hebben op het kalenderjaar 2023.

Lees meer ›Personeel in kerncijfers