Overige lasten

Overige lasten

2023

begroting
2023

2022

Administratie- en beheerslasten

21.965

20.229

19.921

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

25.180

25.969

24.668

Overige

27.146

28.118

16.948

 

74.291

74.316

61.537

(bedragen x € 1.000)

De hoger dan begrote administratie- en beheerslasten (€ 1,7 miljoen) worden voornamelijk veroorzaakt door gestegen licentiekosten (€ 0,3 miljoen), gestegen advieskosten (€ 0,6 miljoen), gestegen reiskosten ( € 0,3 miljoen) en gestegen contributiekosten (€ 0,5 miljoen).

De lager dan begrote kosten van inventaris, apparatuur en leermiddelen (€ 0,8 miljoen) worden grotendeels veroorzaakt door lagere kosten voor de huur en aanschaf van boeken. Steeds vaker worden digitale leermiddelen ingezet, wat terug te zien is in de stijging van de licentiekosten.

De overige lasten zijn lager dan begroot (€ 0,9 miljoen euro).