Huisvestingslasten

Huisvestingslasten

2023

begroting
2023

2022

Huur

3.829

2.971

3.258

Verzekeringen

958

839

803

Onderhoud

7.142

6.144

8.429

Energie en water

15.273

25.662

9.386

Schoonmaakkosten *

10.363

10.186

352

Heffingen

1.986

2.090

1.913

Overige

4.649

3.661

3.956

 

44.200

51.553

28.097

(bedragen x € 1.000)
* In 2023 zijn de kosten van inhuur schoonmaak ondergebracht onder de huisvestingslasten. In 2022 stonden deze nog onder de personele lasten.

De huisvestingslasten van 2023 zijn € 7,3 miljoen (14,3%) lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de te hoog begrote energielasten.