Resultaten praktijkscholen

Het praktijkonderwijs (pro) heeft als pedagogische missie en als wettelijke opdracht leerlingen voor te bereiden op actieve deelname aan de maatschappij en aan het arbeidsproces. De vereniging telt zeven scholen voor praktijkonderwijs:

  • Baanderherencollege, Boxtel

  • Da Vinci College, Roosendaal

  • Sprongcollege, Deurne

  • Fioretti College, Veghel

  • Praktijkschool Eindhoven

  • Praktijkschool Helmond

  • Varendonck College, Someren

‘Wat heb jij nodig, wij gaan het geven’

Het praktijkonderwijs bereidt leerlingen voor op werk of een vervolgopleiding (niveau 1, soms niveau 2 in het mbo). Daarnaast wordt de leerling voorbereid op de maatschappij. Wonen, burgerschap, leren en vrije tijd zijn daarbij de belangrijkste thema’s. Leerlingen leren binnen deze thema’s zo goed en zo zelfstandig mogelijk te functioneren binnen de school en in de maatschappij.

De focus ligt op de individuele leerling: ‘Wat kun jij, wat vind je moeilijk en wat kan school voor jou doen om uit jou te halen wat erin zit?’ Dat vraagt telkens weer om een individuele aanpak. Het ontwikkelingsperspectief van de leerling, zijn of haar motivatie, potentieel en leer- en ondersteuningsvraag vormen de maat. Alle pro-scholen binnen de vereniging bieden dat maatwerk. De scholen zetten zich in voor blijvende kwaliteit in het onderwijs aan deze doelgroep. 

Bijlage 3 bevat het meest recente overzicht waar de leerlingen van het praktijkonderwijs terecht kwamen nadat zij na één en na twee jaar uitstroomden.