Bijlage 2: Slaagpercentages 2023

Bij 'Onderwijs in kerncijfers', staan de gemiddelde slaagpercentages van de leerlingen van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs ten opzichte van het landelijk gemiddelde. De tabel in deze bijlage geeft de slaagpercentages per school en opleiding weer.

School / vestiging

vmbo-b

vmbo-k

vmbo-g/t

havo

vwo

2College

     

Cobbenhagenlyceum

   

68,0%

75,0%

Cobbenhagenmavo

  

85,7%

  

Durendael

100,0%

100,0%

95,9%

89,0%

89,4%

Jozefmavo

  

97,0%

  

Ruivenmavo

  

97,8%

  

Bossche Vakschool

     

Bossche Vakschool

91,8%

92,4%

   

Van Maerlant

 

88,8%

96,2%

  

De Nieuwste School

  

96,2%

78,4%

80,0%

Eckartcollege

     

Eckartcollege

  

95,0%

90,8%

90,2%

Nuenens College

97,1%

88,6%

91,4%

  

Elzendaalcollege

     

Boxmeer

  

92,0%

83,2%

86,4%

Gennep

100,0%

100,0%

95,7%

  

Metameer Stevensbeek

100,0%

100,0%

97,5%

89,20%

100%

Metameer Jenaplan Boxmeer

100,0%

100,0%

96,8%

  

Gymnasium Beekvliet

    

93,9%

Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne

     

Alfrinkcollege

  

99,3%

  

Hub van Doornecollege

97,8%

100,0%

   

Peellandcollege

   

95,7%

93,3%

Kwadrant Scholengroep

     

Cambreur College

97,1%

91,1%

89,4%

77,6%

92,5%

Hanze College

87,0%

94,6%

100,0%

  

Maaslandcollege

  

89,7%

78,9%

83,8%

Maurick College

100,0%

84,6%

87,5%

89,4%

93,8%

Merletcollege

     

Cuijk

100,0%

100,0%

86,0%

87,9%

79,5%

Grave

100,0%

95,8%

97,4%

81,3%

 

Mill

100,0%

100,0%

97,7%

  

Mill Hill College

  

92,1%

81,0%

83,9%

Munnikenheide College

     

Etten-Leur

100,0%

85,9%

89,1%

  

Rucphen

100,0%

91,4%

95,5%

  

OMO Scholengroep Bergen op Zoom

     

MollerJuvenaat

   

78,0%

68,1%

MollerJuvenaat gymnasium

    

95,2%

‘t Ravelijn

88.9%

90,8%

86,0%

  

Zuidwesthoek College

95.0%

89,4%

82,4%

  

OMO Scholengroep Boxtel

     

Baanderherencollege

98,2%

99,0%

100,0%

  

Jacob-Roelandslyceum

   

93,6%

96,2%

OMO Scholengroep De Langstraat

     

De Overlaat

88,9%

95,9%

94,5%

  

d'Oultremontcollege

  

95,0%

74,1%

87,0%

Dr. Mollercollege

   

80,4%

90,2%

Van Haestrechtcollege

88,9%

95,7%

90,9%

  

Walewyc

  

93,4%

  

OMO Scholengroep Helmond

     

Carolus Borromeus College

  

93,6%

88,8%

95,8%

Dr.-Knippenbergcollege

  

93,4%

89,1%

92,9%

Vakcollege Helmond

95,7%

98,0%

   

OMO scholengroep Tongerlo

     

Da Vinci College

92,3%

100,0%

   

Norbertus Gertrudis Lyceum

   

84,7%

94,1%

Norbertus Gertrudis Mavo

  

84,60%

  

Parmant Scholen

     

Aloysius De Roosten

  

86,3%

  

Helder havo/vwo

   

100,0%

83,3%

Sint-Joriscollege

  

93,5%

86,7%

95,3%

Vakcollege Eindhoven

86,5%

90,6%

   

Rodenborch-College

  

92,9%

82,0%

81,4%

Roncalli Scholengemeenschap

  

77,3%

79,0%

86,2%

Rythovius College

  

92,0%

90,8%

92,3%

Scholengemeenschap Were Di

100,0%

88,1%

94,4%

82,8%

89,7%

Sint-Janslyceum

  

85,6%

87,6%

90,2%

Sint-Odulphuslyceum

   

88,4%

96,2%

Sondervick College

87,5%

82,8%

86,3%

90,6%

91,8%

Theresialyceum

   

82,3%

90,1%

Van Maerlantlyceum

   

86,0%

94,0%

Varendonck College

     

Asten

   

88,3%

93,0%

Someren

100,0%

93,8%

96,4%

  

VO Veghel

     

Fioretti College

100,0%

97,0%

93,1%

  

Zwijsen College Veghel

   

85,7%

81,4%

Gemiddelde OMO scholen

96,4%

94,1%

92,4%

85,1%

89,7%

Landelijk gemiddelde

96,1%

94,1%

91,3%

84,2%

88,6%

Verschil OMO t.o.v. landelijk

0,3%

-

1,1%

0,9%

1,1%