Kansenverbetering

We streven er naar iedere leerling optimale kansen te bieden en waar nodig te zorgen dat kansen verbeteren. Op schoolniveau wordt gekeken welke interventies het meest passend zijn.

In 2023 is een project gestart waarbij scholen die dat willen deel kunnen nemen aan een cursus om de objectiviteit van rapportvergaderingen te verbeteren. Dit komt kansenverbetering ten goede. Ook wordt vanaf schooljaar 2022-2023 gedurende drie jaar gemonitord hoeveel tekorten er mogelijk ontstaan door de vrijwillige ouderbijdrage en hoeveel activiteiten er eventueel geannuleerd worden vanwege te weinig ouderbijdragen. Op basis van dit onderzoek wordt gekeken of een verenigingsbrede solidariteitspot nodig is.