Inleiding Koerspijler 3: Goed onderwijs binnen een veilige gemeenschap

De vereniging heeft de afgelopen jaren stabiele onderwijsresultaten weten te behalen. Dit is mede te danken aan de inzet van de eigen NPO-schoolscan (sinds 2021), waardoor leerlingen breder in beeld gebracht zijn en scholen meer maatwerk konden bieden. Ondanks gerichte interventies speelt nog op veel scholen problematiek rondom motivatie, socialisatie en mentaal welbevinden van leerlingen. Dit blijkt na COVID moeilijk te keren.

Over de ontwikkelingen betreffende koerspijler 3 is meer te lezen in de volgende paragrafen.