Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa

Rechten

Economisch claimrecht
Bij notariële akte is vastgelegd dat OMO bij het verlaten van de Kempen Campus 12,3% van de verkoopwaarde van de gemeente Veldhoven zal krijgen. Daarnaast is met de gemeente Woensdrecht schriftelijk overeengekomen, dat OMO bij toekomstige vervreemding van het ZuidWestHoek College een economisch claimrecht van 40% op de verkoopsom zal krijgen.

Bij de oplevering van de nieuwbouw van het Merletcollege te Grave is besloten uit eigen middelen € 0,9 miljoen te investeren. Als tegenprestatie is de vereniging van mening dat voor het aandeel van de inzet van eigen middelen OMO een economisch claimrecht heeft op het betreffende gebouw.

Verplichtingen

Collectieve inkoopcontracten
Ons Middelbaar Onderwijs sluit op uiteenlopende terreinen collectieve inkoopcontracten af. Ultimo 2023 bedraagt de restantwaarde van deze inkoopcontracten tot het einde van de contractperiodes € 56,0 miljoen. In onderstaand overzicht is de restantwaarde per product/dienst weergegeven:

Product/dienst

Restant contractwaarde

Leermiddelen

25.479

ICT Hardware

9.887

Schoonmaak

7.758

Energie - Gas

7.622

Afdrukapparatuur

1.556

Microsoft licenties

1.425

Verzekeringen

968

Energie - Elektriciteit

506

Leerling administratie systeem

331

Phished tool

214

ELO

86

Kantoorartikelen

77

Accountant

49

MMP

46

Financieel administratie systeem

9

 

56.013

(bedragen x € 1.000)

Bouwprojecten
Voor lopende bouwprojecten is ultimo 2023 voor een bedrag van circa € 47,5 miljoen aan verplichtingen aangegaan:

School

Bouwproject

Gemeente

Verplichting

OMO SG Tongerlo

Nieuwbouw Norbertuslyceum en Gertrudiscollege

Roosendaal

22.031.472

Van Maerlantlyceum

Renovatie en nieuwbouw

Eindhoven

9.561.115

Varendonck College

Nieuwbouw

Someren

9.415.115

Merletcollege

Aanpassing klimaatinstallatie Grave

Grave

1.559.662

OMO SG Helmond

Nieuwbouw in het stadion

Helmond

1.356.230

Parmant Scholen

Nieuwbouw Joris en Helder

Eindhoven

1.305.526

Rodenborch-College

Nieuwbouw inclusief sporthal, locatie Groote Vliet, Rosmalen

's Hertogenbosch

528.917

SG Were Di

Aanpassing klimaatinstallatie

Valkenswaard

280.788

Diverse scholen

Diverse bouwprojecten

Diversen

1.518.080

   

47.556.905

Leasecontracten
Per 3 januari 2005 is een leaseovereenkomst aangegaan met MKB Lease te Oosterhout. Deze leaseovereenkomst heeft betrekking op de invulling van de specifieke arbeidsvoorwaarden voor schoolleiders en leden van de Raad van Bestuur. Voor het kalenderjaar 2023 bedroegen de leasekosten (inclusief brandstofkosten) € 257.000. Ultimo 2023 bedraagt de restantwaarde van de leasecontracten tot het einde van de contractperiode circa € 0,6 miljoen.