Ventilatie – Binnenklimaat

Het thema van een gezonde leer- en leefomgeving voor onze leerlingen en docenten blijft onverkort hoog op de agenda staan. Initiatieven daartoe bij bestaande gebouwen zijn echter nog vaak gekoppeld aan incidentele subsidies als de regeling Specifieke Uitkeringen voor de Verbetering van het Binnenklimaat in Scholen (SUVIS) en DuMaVa. Van een structurele kwaliteitsimpuls is helaas nog geen sprake. Daarbij gaan de subsidieregelingen uit van een substantiële eigen bijdrage.

Het afgelopen jaar zijn bij acht scholen met behulp van toegekende subsidies projecten gestart voor het aanpassen van de luchtbehandeling. Met het oog op energieverbruik en duurzaamheid worden daarin ook flankerende energiebesparende maatregelen meegenomen.