Werkkostenregeling

Vanaf 2012 maakt de Vereniging OMO gebruik van de werkkostenregeling. In 2023 was de vrije ruimte over het fiscale loon tot en met € 400.000,-- 3%. Over het bedrag van de loonsom boven € 400.000,-- was de vrije ruimte 1,18%.   Bewaakt wordt dat iedere school 1,18%  van de loonkosten kan vergoeden dan wel verstrekken. Iedere school bewaakt zelf of de fiscale ruimte niet wordt overschreden. Periodiek wordt bewaakt of op Verenigingsniveau de ruimte niet wordt overschreden.