Vernieuwingen vmbo

De meeste leerlingen in het voortgezet onderwijs volgen onderwijs in het vmbo. De komende jaren staan verschillende doorontwikkelingen in de planning voor het vmbo.

Lees meer ›Vernieuwingen vmbo

Onderwijstijd

De scholen van de vereniging blijven zich inzetten voor verbetering van onderwijs en het bieden van maatwerk passend bij de eigen visie en ambities. Hieronder valt een goede invulling van de onderwijstijd.

Lees meer ›Onderwijstijd

Onderwijs in kerncijfers – slaagpercentages

Het gemiddelde slaagpercentage van alle scholen binnen de vereniging ligt in schooljaar 2022/2023, voor alle afdelingen, in lijn met het landelijk gemiddelde. De percentages zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Lees meer ›Onderwijs in kerncijfers – slaagpercentages

Resultaten praktijkscholen

Het praktijkonderwijs (pro) heeft als pedagogische missie en als wettelijke opdracht leerlingen voor te bereiden op actieve deelname aan de maatschappij en aan het arbeidsproces.

Lees meer ›Resultaten praktijkscholen

Voortijdig schoolverlaten (VSV)

Jongeren die zonder diploma van school gaan, hebben minder kansen om zelf in hun onderhoud te voorzien. Daarom heeft de Rijksoverheid als doelstelling dat zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie halen.

Lees meer ›Voortijdig schoolverlaten (VSV)

Vavo-leerlingen

Een leerling kan binnen het vavo (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs) een of meerdere vakken volgen en op die manier een diploma of deelcertificaat halen voor vmbo-tl, havo of vwo.

Lees meer ›Vavo-leerlingen

Digitalisering in het onderwijs

ICT is een essentieel ingrediënt voor duurzaam toekomstbestendig onderwijs. DigiKoers 2023 is onze digitale strategische koers op ICT in het onderwijs en daarmee richtinggevend voor de vereniging.

Lees meer ›Digitalisering in het onderwijs

Onderwijstechnologie in het leermiddelenbeleid

Er is gekozen om een project te starten om verenigingsbreed een leermiddelbeleid te formuleren waarin de vereniging een strategische positie inneemt ten opzichte van de leermiddelenmarkt. Hierin zal onderwijstechnologie ook een rol krijgen.

Lees meer ›Onderwijstechnologie in het leermiddelenbeleid