ICT in de bedrijfsvoering en Informatiebeveiliging

Gezamenlijke ICT 

In 2023 stonden de ontwikkelingen op het gebied van ICT in het teken van gezamenlijkheid. Op ICT-gebied wordt steeds meer ingezet op de kracht van de vereniging. Steeds meer scholen zijn aangesloten op de Gezamenlijke ICT-Omgeving. Al bijna 2500 collega’s maken gebruik van deze omgeving. De digitale werkomgeving ondersteunt scholen bij de dagelijkse onderwijs- en bedrijfsvoeringprocessen en biedt de scholen mogelijkheden om onderling digitaal beter samen te werken. In 2023 is de aanpak om deze omgeving te implementeren verbeterd en zijn er nieuwe functionaliteiten aan deze omgeving toegevoegd. Ook zijn diverse voorbereidingen getroffen om het aantal migraties in 2024 te kunnen vergroten. Het ICT-team vanuit het OMO-bureau heeft een ICT-support dienst ontwikkeld en het afgelopen jaar hebben verschillende scholen gebruik gemaakt van deze Support dienst waardoor de ICT-capaciteit op de school afgebouwd kon worden. 

Informatiebeveiliging

De digitale wereld zit vol bedreigingen. Cybercriminelen zijn een gevaar voor de continuïteit en de beschikbaarheid van de ICT-middelen en dit vormt ook een bedreiging voor de continuïteit van de onderwijsprocessen. Daarom is Informatiebeveiliging een belangrijk en omvangrijk thema binnen de activiteiten rondom ICT binnen de vereniging. In 2023 is het Intensiveringsprogramma Informatiebeveiliging afgerond, is het ICT-team versterkt met een Security Officer en is er een security roadmap voor de komende periode ontwikkeld. Een van de projecten op dit roadmap betrof de uitrol van een E-learning en Phishing tooling (ter bevordering van Awareness) binnen alle scholen van de vereniging. Eind 2023 is dit bij bijna alle scholen geïmplementeerd. Enkele volgen begin 2024. Middels deze tooling wordt structureel aandacht besteed aan Awareness en wordt de kennis en het bewustzijn rondom informatiebeveiliging meer meetbaar gemaakt. 2023 was het eerste jaar van de verantwoordingscyclus. O.b.v. een normenkader beoordelen scholen de volwassenheid van de school op het gebied van Informatiebeveiliging en selecteren ze verschillende verbeterpunten waarmee zij aan slag gaan. Er is tooling geïmplementeerd die het IB-risicomanagement ondersteunt. 

ICT Inkoop 

Ook liggen er verschillende kansen bij het meer gezamenlijk inkopen van ICT-middelen. Er is een mantelcontract waarbinnen scholen ICT-hardware (zoals laptops en pc’s) aanschaffen. In 2023 is het aanschaffen geëvalueerd en is er besloten om in 2024 een nieuw contract af te sluiten met een nieuw te selecteren leverancier. Ook voor de aanschaf van touchscreens is er een gezamenlijk inkoopproject gestart. De eerste bestellingen via dit contract zijn geplaatst.