Verloop liquiditeitspositie per jaar 2024 t/m 2029

De afnemende liquiditeit wordt veroorzaakt door een meerjarig negatief exploitatieresultaat, bouwactiviteiten die vanwege de coronapandemie zijn uitgesteld en nu worden hervat en afbouw van opgebouwde bestemmingsreserves en de aflossing van BNG lening van € 29,2 miljoen in 2029.

Grafiek: Meerjarenverloop liquiditeit