Goed onderwijs bieden

Samen zorgen voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Dat is de belangrijkste taak van de vereniging en de scholen, ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. Daarbij wordt Koers 2023 gebruikt als kompas op verenigingsniveau.

Lees meer ›Goed onderwijs bieden

Nationaal Programma Onderwijs

In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) ontvingen vo-scholen in Nederland in schooljaar 2021-2022 en 2022-2023 extra middelen.

Lees meer ›Nationaal Programma Onderwijs

Persoonsvorming en socialisatie

Naast kwalificatie (kennis, vaardigheden, houding) hechten we ook veel belang aan socialisatie (betrokkenheid, relatie, burgerschap) en subjectificatie (persoonsvorming, identiteit, waarden).

Lees meer ›Persoonsvorming en socialisatie

Scholing levensbeschouwing voor docenten

Om ervoor te zorgen dat er ook in de toekomst voldoende bekwame leraren zijn die het vak levensbeschouwing kunnen geven is een opleiding tot leraar levensbeschouwing gestart

Lees meer ›Scholing levensbeschouwing voor docenten

Project Verdieping identiteit

In het Project Verdieping identiteit wordt op een tiental scholen een praktijkgericht onderzoek uitgevoerd.

Lees meer ›Project Verdieping identiteit

Burgerschapsonderwijs

Naast goed onderwijs geeft de vereniging vorm aan goed menszijn, goed leven en goed handelen. Dit zijn de kernwaarden van vereniging OMO.

Lees meer ›Burgerschapsonderwijs

Kennisnetwerk Burgerschapsonderwijs

Het kennisnetwerk burgerschapsonderwijs heeft als doel alle collega’s, die vorm geven aan het burgerschapsonderwijs op hun scholen, met elkaar te verbinden en te inspireren. Dit gebeurt door het organiseren van fysieke activiteiten rondom burgerschap en het delen van kennis in een groep op ONS, het sociaal intranet van de vereniging

Lees meer ›Kennisnetwerk Burgerschapsonderwijs

De Burgerschapsestafette

Op basis van een initiatief rondom waardengedreven onderwijs is in 2018 het project ‘Burgerschapsestafette’ van start gegaan. Het streven van de Burgerschapsestafette is om vorm te geven aan breed gedragen burgerschapsonderwijs over de leerjaren en vakken heen.

Lees meer ›De Burgerschapsestafette

Burgerschap Meten

Met het meetinstrument Burgerschap Meten kunnen scholen zicht krijgen op de burgerschapscompetenties en het burgerschapsgedrag van hun leerlingen.

Lees meer ›Burgerschap Meten

Zelfevaluatie-instrument (ZEI)

De uitkomsten uit de zelfevaluatie geven sturing aan de ontwikkeling van burgerschapsonderwijs. Iedere school kan dit instrument gebruiken.

Lees meer ›Zelfevaluatie-instrument (ZEI)