OMO-prijzen, een bijzondere motiveringsprijs voor leerlingen

Leerlingen op onze scholen maken elk jaar mooie en bijzondere werkstukken. De mentor stuurt, in overleg met de leerling(en) en de rector de meest bijzondere exemplaren in om in aanmerking te komen voor een van de OMO-prijzen. 

Elke opleiding heeft zijn eigen prijs: de OMO-praktijkwerkstukprijs voor leerlingen van het praktijkonderwijs, vmbo-b en vmbo-k, en de OMO-profielwerkstukprijzen voor de opleidingen vmbo-g/t en mavo, voor de opleiding havo en voor de opleiding vwo. Voor leerlingen van de Eerste Opvang Anderstaligen (EOA) en Internationale Schakel Klassen (ISK) is er de 'OMO-trots op prijs'. 

OMO-trots op prijs (EOA/ISK

Dit jaar hebben drie scholen deelgenomen aan deze prijs. De inzendingen waren stuk voor stuk bewonderenswaardig en varieerden van persoonlijke verhalen tot bijzondere maskers, spreekbeurten en een tijdschrift.
Bekijk de inzendingen en het bezoek van Jos Kusters (voorzitter Raad van Bestuur) aan de scholen om de prijs uit te reiken.

OMO-praktijkwerkstukprijs

In deze vielen dit jaar vijf werkstukken in de prijzen. De vorm en inhoud van het ingezonden werk zijn vrij. Het kan een praktische opdracht, werkstuk of project zijn maar ook een verslag van de manier waarop een leerling of een groep leerlingen samenwerkt en daarbij vakmanschap of burgerschap toont.
Bekijk een impressie van de stukken en de feestelijke uitreiking.

OMO-profielwerkstukprijs vmbo-g/t, mavo

Voor leerlingen van de afdelingen vmbo-g/t en mavo is er een prijs voor het beste profielwerkstuk. Dit werkstuk is vakoverstijgend en binnen de opleiding een passend onderdeel van het schoolexamen. Hierbij is zowel het eindproduct als het proces onderwerp van beoordeling.  
Bekijk een impressie van de stukken en de feestelijke uitreiking.

OMO-profielwerkstukprijs havo 

Het profielwerkstuk havo is een werkstuk van eindexamenkandidaten waarin zij verworven kennis, inzicht en vaardigheden van tenminste één vak binnen hun profiel op een hoog niveau toepassen. Daarnaast laat het profielwerkstuk samenhang en integratie van leerstofonderdelen binnen een profiel zien.
Bekijk een impressie van de stukken en de feestelijke uitreiking.

OMO-profielwerkstukprijs vwo

Het profielwerkstuk vwo is een werkstuk van eindexamenkandidaten waarin zij verworven kennis, inzicht en vaardigheden van tenminste één vak binnen hun profiel op een hoog niveau toepassen. Daarnaast laat het profielwerkstuk samenhang en integratie van leerstofonderdelen binnen een profiel zien.
De kwaliteit van de ingezonden werkstukken lag dit jaar heel dicht bij elkaar. Dit heeft tot gevolg gehad dat de jury dit jaar niet drie, maar vier werkstukken heeft beloond met een prijs.
Bekijk een impressie van de stukken en de feestelijke uitreiking.

Rol begeleidend docenten en juryleden

De rol van de begeleidend docenten is erg belangrijk bij het maken en schrijven van een praktijk- en profielwerkstuk. Zij zijn degene die leerlingen scherp houden en motiveren, gedurende het hele proces. De kwaliteit van het werkstuk is mede te danken aan hun inzet.  

De uitreiking van de OMO-prijzen, in welke vorm dan ook, is voor de leerlingen maar ook voor de begeleidend docenten een bijzonder moment. Dat hebben we ook dit jaar weer mogen ervaren. De waardering voor beiden is enorm. Álle deelnemende leerlingen ontvangen een aardigheidje voor hun deelname. De winnaars ontvangen een mooi geldbedrag.