Broedplaatsen

Inleiding Koerspijler 1: gedeelde visie vertaald naar concreet beleid

Lees meer ›Broedplaatsen

Strategisch denkkader

Inleiding Koerspijler 1: gedeelde visie vertaald naar concreet beleid

Lees meer ›Strategisch denkkader

Bestuurlijke cycli

In 2023 is een aanvang gemaakt met het herzien van de P&C-cyclus en is de kwaliteitscyclus verder doorontwikkeld.

Lees meer ›Bestuurlijke cycli

Identiteit - Samen leren en leven

In het document 'Zingeving en goed onderwijs' (bijlage 9) wordt de identiteit van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs vanuit vier ethische begrippen benaderd: goed onderwijs, goed mens, goed leven en goed handelen.

Lees meer ›Identiteit - Samen leren en leven

Integriteit

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft in 2017 een integriteitscode opgesteld die bindend is voor alle medewerkers op de scholen, het bureau en alle bestuurlijke organen.

Lees meer ›Integriteit

Diversiteit en inclusie

In het document 'Diversiteit én inclusie' wordt het diversiteitsbeleid van de vereniging beschreven. Zoveel mensen, zoveel verschillen, zoveel talenten. Juist deze verscheidenheid leidt bij samenwerking tot creatievere oplossingen, ideeën en inzichten.

Lees meer ›Diversiteit en inclusie