Toezichtresultaten

Het bestuur is verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit op de scholen. Daarom begint en eindigt het toezicht door de inspectie bij het bestuur. Elke vier jaar worden het bestuur en een aantal scholen van het bestuur onderzocht en beoordeeld, of vaker wanneer daar aanleiding toe is. Dit noemen we het vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen. De inspectie maakt ook ieder jaar een analyse van iedere school, de jaarlijkse prestatie- en risicoanalyse. Als tijdens de jaarlijkse prestatie- en risicoanalyse blijkt dat er risico’s zijn bij een school, voert de inspectie zo nodig een kwaliteitsonderzoek uit. Ook als het bestuur nog niet voor het vierjaarlijks onderzoek staat ingepland.  De inspectie geeft besturen en scholen oordelen over de standaarden die ze onderzoeken. Alleen als ze een school of opleiding uitgebreid onderzoeken, geven ze ook een eindoordeel over de kwaliteit van het onderwijs. In het onderzoekskader staat aangegeven in welke gevallen een oordeel 'voldoende', 'onvoldoende' of 'zeer zwak' geldt. Naast deze oordelen kan de inspectie de waardering 'goed' geven. Deze waardering kan gegeven worden door analyse van de eigen ambities van een school en de realisatie daarvan en heeft tot doel om de scholen en besturen te stimuleren tot verdere kwaliteitsverbetering.   

Het volgende overzicht geeft de toezichtresultaten weer die gelden op 31 december 2023:  

Toezichtarrangement

pro

vmbo-b

vmbo-k

vmbo-(g)t

havo

vwo

totaal

Geen eindoordeel

6

26

26

42

31

32

163

Goed

0

0

0

0

0

0

0

Basis/voldoende

0

0

1

1

2

1

5

Onvoldoende

1

0

0

0

0

0

1

Zeer zwak

0

0

0

0

0

0

0

Totaal opleidingen

7

26

27

43

33

33

169

Tabel: Overzicht toezichtarrangementen per 31 december 2023

Het is goed om te zien dat de aandacht voor kwaliteitsontwikkeling resultaat blijft boeken. In 2023 heeft één school voor praktijkonderwijs een onvoldoende oordeel ontvangen. In bijlage 4 is een overzicht opgenomen waarin voor elke school per opleiding staat aangegeven welk toezichtresultaat op 31 december 2023 geldend was. Indien geen onderzoek op de school is uitgevoerd, dan is er geen oordeel gegeven door de Inspectie van het Onderwijs.