Onderwijstechnologie in het leermiddelenbeleid

Op het gebied van de leermiddelmarkt was 2023 een spannend jaar. Vorig jaar is de keuze gemaakt meer sturing te geven op het gebied van leermiddelen. Dit heeft ervoor gezorgd dat via het project ‘Leermiddelkeuze en –beleidsplan’ meer inzicht is ontstaan op de diversiteit van (digitale) leermiddelen binnen de vereniging. Dit is een uitstekend uitgangspunt om een verkenning uit te voeren met partijen die aansluiten bij de visie van de vereniging, zoals de gesprekken die zijn gevoerd met Education Warehouse en MBOwebshop.

De betrokkenen binnen het traject ‘Teams als ELO’, waar zich steeds meer OMO-scholen bij aansluiten, hebben ook aandacht besteed aan de ontsluiting en gebruik van digitale leermiddelen. Waar nu de Teams-scholen nog gedwongen worden om het leerling administratiesysteem te gebruiken om naadloos in te loggen op digitale leermiddelen, is er in 2023 met strategische partners gesproken zoals stichting SEM en Edu-iX Licentiekantoor, waardoor het volgend jaar mogelijk is dat de school zelf regie krijgt waar de digitale licenties ontsloten kunnen worden. Hiervan gaan alle OMO-scholen profiteren, want dit betekent meer keuzevrijheid in de eigen IT-inrichting binnen de kaders van de gezamenlijke IT-omgeving.

Tot slot zijn ook stappen gezet in het uitoefenen van invloed op de ontwikkeling van het nieuwe afsprakenstelsel Edu-V. Door hierin te participeren kan de vereniging het beleid mee bepalen op het gebied van ‘terugschrijven van leerresultaten’ en ‘digitaal arrangeren van lesmateriaal’.

Onderwijs organiseren is een hele uitdaging en daarvoor is samenwerking essentieel. Vandaar dat er structurele contacten zijn met o.a. Kennisnet, SIVON, VO-raad en andere schoolbesturen om kennis en ervaring uit te wisselen rondom leermiddelenbeleid en ontwikkelingen. Met uitgeverijen is er contact om de ontwikkelingen op leermiddelgebied te blijven monitoren.