Scholingstrajecten

In 2023 hebben zowel de managementconsulenten personeel als de medewerkers van ProMotion wederom diverse scholingstrajecten, voorlichtingsbijeenkomsten, trainingen en workshops verzorgd. Deze scholingstrajecten konden in tegenstelling tot voorafgaande coronajaren weer veelal fysiek plaatsvinden. De thema’s waren divers van aard. Zo is er aandacht geweest voor ‘werkdruk’, ‘het goede gesprek’, LinkedIn en ‘mijn contract eindigt, en nu?’.

In samenwerking met de studiecentra van de bisdommen Den Bosch en Breda is een scholing gestart voor leraren levensbeschouwing. Deze scholing is bedoeld voor collega’s die al bevoegd zijn voor andere vakken. Tien leraren zijn aan dit traject begonnen. De scholing wordt aan de hand van opgedane ervaringen en feedback dit jaar aangepast en verbeterd en de tweede herziene tranche zal naar verwachting najaar 2025 starten.

De vereniging heeft sinds enkele jaren een samenwerking met Noordhoff Academy en Teelen in het kader van een exclusief opleidingsprogramma toetsing en examinering. Er wordt met name praktijkgericht opgeleid. In 2023 is een aantal nieuwe trainingen ontwikkeld. Nieuw is dat de training toetsontwikkeling nu mogelijk is voor zowel theorietoetsen als voor praktijkopdrachten. De training beoordeling van praktijkvakken is in beginsel speciaal voor OMO ontwikkeld. Bij zowel de training toetsontwikkeling als bij de training beoordeling van praktijkvakken is certificering bij NVE een mogelijkheid. Met betrekking tot de werkzaamheden van de examencommissie zijn ook twee trainingen ontwikkeld.