Onderwijshuisvesting

Duurzame schoolgebouwen hebben een gezond binnenklimaat, een laag energieverbruik, zijn betaalbaar (ook in de exploitatiefase), zijn ondersteunend aan het onderwijs dat gegeven wordt binnen de school, passen bij het aantal leerlingen en zijn toekomstbestendig (flexibel en aanpasbaar aan veranderingen in het onderwijsconcept). Bij OMO hebben we mooie duurzaamheidsambities voor onze schoolgebouwen. Inzicht in de gebouwen, data en prognoses maken het overzichtelijk en geven vertrouwen bij het nemen van beslissingen. Zo maken we de juiste keuzes op het juiste moment.

Evenals voorgaande jaren zijn in 2023 met gemeenten en scholen gesprekken gestart over de invulling van adequate onderwijshuisvesting. Veelal gaat het daarbij om de invulling van een huisvestingswens of -ambitie langs de lijn van individuele gesprekken of (de actualisatie van) een Integraal Huisvestingsplan (IHP). In voorkomende gevallen betreft het,  binnen de onzekerheid van de huidige (bouw)markt, een herziening van eerdere afspraken.