Inleiding Koerspijler 1: Gedeelde visie vertaald naar concreet beleid

De identiteit van OMO is te herkennen binnen de scholen en de vereniging. Het mens-zijn staat hierin centraal. Met aandacht voor elkaar verder werken aan een menswaardige samenleving waarin collectiviteit en solidariteit boven individuele belangen gaan. Dat betekent dat de vereniging en haar scholen goed willen doen, niet beter dan of ten koste van anderen, maar intrinsiek gemotiveerd en in dialoog met elkaar.

Om onze visie verder te ontwikkelen is een volgende stap om leerlingen te betrekken bij het vormgeven van het onderwijs. Met meer aandacht voor buitenschools en innovatief leren en een lesaanbod dat aan blijft sluiten bij de toekomstperspectieven van leerlingen. Om het onderwijs en de onderwijsprofessionals de ruimte en tijd te geven om te ontwikkelen hebben scholen transitieplannen gemaakt waarin de samenwerking is gezocht met andere scholen. Het belang om samen te werken is door maatschappelijke ontwikkelingen afgelopen jaar urgenter geworden.

Over deze ontwikkelingen is meer te lezen in de volgende paragrafen.