Strategisch denkkader

Het belang van benutten van onze samenkracht werd eind 2022 door schaarste (middelen, personeel en leerlingkrimp), turbulentie (landelijke opdrachten, wetten, etc.) en overvloed (technologie en informatie) nog urgenter. We hebben daarom in 2023 gezamenlijk een strategisch denkkader geformuleerd. Hierin streven we naar ontwikkelgericht onderwijs: flexibel en real time aangepast aan leerlingen, medewerkers, tijd, samenleving en politieke & regionale context. Daarom is ontwikkelgericht organiseren een randvoorwaarde (tijd, geld, kwaliteit, HR, leiderschap, processen, systemen, efficiency).

Incrementele oplossingen binnen de bestaande systemen zijn niet toereikend, op onderdelen is radicale innovatie noodzakelijk. Dat vraagt om transformatie naar een continu zichzelf vernieuwende organisatie, door, van en met schoolleiders én medewerkers. Om onze ambities waar te maken, formuleerden we een meerjaren-transitie-aanpak op vier onderdelen:

  • Onderwijs

  • Werkgeverschap

  • Bedrijfsvoering

  • Governance en leiderschap

Er zijn in 2023 met de scholen afspraken gemaakt over het vrijmaken van ontwikkeltijd. Ontwikkeltijd is tijd waarin onderwijsprofessionals ruimte en tijd krijgen om zich te verbeteren, verbreden, verdiepen en gezamenlijk vorm te geven aan onderwijsvernieuwing en onderwijsontwikkeling. In de praktijk blijkt het voor veel scholen een uitdaging om ontwikkeltijd effectief in te zetten. De ruimte vinden om onderwijsprofessionals vrij te spelen is vaak een puzzel en botst met de onderwijstijd van leerlingen en overige taken die onderwijsprofessionals hebben. Scholen hebben hiervoor transitieplannen gemaakt waarin de samenwerking is gezocht met andere scholen.