Inleiding Koerspijler 6: Betrokkenheid en verantwoording

Uit onderzoek blijkt dat actieve betrokkenheid van ouders en andere stakeholders een positieve invloed heeft op de leerprestaties en schoolloopbanen van leerlingen. Daarom is de samenwerking tussen OMO-scholen en diverse stakeholders binnen én buiten het onderwijs geïntensiveerd. We hebben afgelopen jaar stakeholders zoals leerlingen, ouders en leden van de Raden van Advies betrokken bij het evalueren en opstellen van de nieuwe Koers 2030.  

Over deze ontwikkelingen is meer te lezen in de volgende paragrafen.