Taalbeleidsontwikkeling

Om het taalvaardigheidsniveau van leerlingen te bevorderen is structurele aandacht voor taal nodig. Scholen doen dat door middel van taalbeleid. De afgelopen jaren zijn diverse alarmerende rapporten verschenen over leesplezier en leesmotivatie onder jongeren. Deze signalen zijn ook binnen de vereniging opgepikt en omgevormd tot een adviesvraag van de Raad van Bestuur en een aantal rectoren/directeuren. Op basis hiervan heeft een adviescommissie een rapport uitgebracht dat door de vereniging actief wordt opgevolgd. Zo is er een kennisnetwerk voor taalcoördinatoren opgericht en is in 2022 een samenwerking met de Brabantse bibliotheken tot stand gekomen. 

In 2023 hebben de vereniging en de bibliotheken verder vormgegeven aan de bestuurlijke samenwerking op het gebied van lezen en taal, als onderdeel van het Leesoffensief Brabant. Het belangrijkste onderdeel van de samenwerking is het uniforme aanbod dat bibliotheken kunnen bieden aan alle OMO-scholen, tegen duidelijk vooraf afgesproken prijzen. Daarnaast zijn scholen van de vereniging betrokken bij projecten en events die georganiseerd worden vanuit het Leesoffensief Brabant. Tenslotte zijn de bibliotheken betrokken bij de uitvoering van professionaliseringsactiviteiten in het kader van de basisvaardigheden